Maandupdate Grondstoffen: Chinese import is de motor voor groei in veel grondstofmarkten

door: Casper Burgering , Georgette Boele , Frank Rijkers , Hans van Cleef

China heeft een sterke invloed op de wereldwijde grondstoffenmarkten. De industriële activiteit van China en de kracht van de economie hebben veel invloed op de prijstrends. Het toenemende aandeel van China in de grondstoffenmarkten manifesteerde zich sinds begin 2000. China’s vraag naar grondstoffen is sindsdien aanzienlijk toegenomen en heeft van China de grootste consument van veel grondstoffen gemaakt. China is goed voor een groot deel van de wereldwijde invoer van ijzererts, koper, nikkel, lood, tin, aluminium, ruwe olie, goud, soja, maïs, en rundvlees. Gemiddeld heeft China een aandeel in de totale vraag naar en het aanbod van naar industriële metalen van respectievelijk 40 en 48%. Sinds juni 2013 is de consumentenvraag (sierraden en belegging) naar goud afgenomen. Dit zien we ook terug in de lagere goudimporten van China via Hongkong. Dit is een negatieve factor geweest voor de goudprijs.

Maandupdate-Grondstoffen-oktober-2016.pdf (536 KB)
Download

Energie: Doen ze het of doen ze het niet?

Onlangs maakte de OPEC bekend dat zij de intentie heeft om tijdens het reguliere overleg van eind november de olieproductie te verlagen. Dit met als doel vraag en aanbod beter in balans te krijgen en daarmee de olieprijs te verhogen. Of deze afspraak uiteindelijk daadwerkelijk wordt nageleefd, is nog maar de vraag. Maar vooralsnog is het voldoende om steun te geven aan de olieprijs. Door aanhoudende groei van de vraag – met name uit China en India – en afnemende groei van het aanbod, beweegt de markt naar een betere balans. Dit ondersteunt onze visie van een hogere olieprijs in de komende maanden.

Edelmetalen: Nieuwe edelmetaalprognoses

Medio oktober hebben wij onze prognoses voor edelmetaalprijzen naar beneden aangepast. Onze nieuwe eindejaarsvoorspellingen voor goud voor 2016 en 2017 zijn resp. USD 1.200 en 1.150 per ounce. In de afgelopen weken is duidelijk geworden dat de redenen voor beleggers om in edelmetalen te beleggen aan aantrekkelijkheid hebben verloren. Hierdoor zullen ze waarschijnlijk hun uitstaande posities verder verlagen. Als gevolg hiervan zullen edelmetaalprijzen verder onder druk komen. Daar komt bij dat de gematigde groei van de industriële vraag en autoverkopen ook op platina- en palladiumprijzen zullen drukken.

Basismetalen: Importvraag China naar koper en zink neemt sterk toe

De importvraag van China naar ruw koper en zink is tot en met september dit jaar toegenomen met resp. 13 en 61% op jaarbasis. Ook de Chinese invoer van kopererts en anode koper is in dezelfde periode sterker gegroeid met resp. 31 en 46%. Bij de invoer van bauxiet zien we een kleine plus, terwijl de invoer van aluminiumschroot en ruw aluminium stevig is afgenomen dit jaar. Het Chinese overaanbod van aluminium is aanzienlijk en dat drukt de importvraag. De invoer van nikkel is opgedroogd doordat topleveranciers (Indonesië en Filipijnen) de beschikbare erts voor de exportmarkt sterk hebben teruggebracht.

Ferro metalen: Chinese import ijzererts en cokeskolen groeit sterk

De cokeskolenprijs blijft op een relatief hoog niveau zolang de importvraag vanuit China hoog blijft. De groei van de Chinese import van ijzererts blijft aanhouden. Tot en met september is deze import met 9% j-o-j toegenomen. De internationale druk op de Chinese staalsector – met name vanuit de EU en de VS – lijkt effect te hebben. De Chinese export van staal nam in augustus en september scherp af met resp. 7 en 22%. Met de relatief hoge cokeskolenprijs komen de marges voor staalproducenten meer onder druk te staan. Voor de rest van dit jaar gaan wij uit van een toename van de prijs van staal in alle regio’s.

Agrarisch: Gemengd beeld bij granen en softs

Het nieuwe graanseizoen is van start gegaan met opnieuw lage prijsniveaus. Hiermee kan de eerder dit jaar vermeende trendbreuk van aanhoudende prijsdaling voorlopig terug in de ijskast. Waar bij granen de stemming op de markt hoofdzakelijk wordt bepaald door opnieuw recordproducties, zien we bij de ‘softs’ toch een overwegend ander beeld. De prijs voor suiker beweegt zich momenteel rond het hoogste niveau in vijf jaar tijd. De prijs van koffie is momenteel bezig aan de sterkste opmars in twee jaar tijd en voor cacao zien we dat de prijs zich handhaaft rond eerder bereikte relatief hoge niveaus.