FX Weekly – Euro onder druk

door: Georgette Boele

  • De verruimingsgezinde toon van de ECB en…
  • …het risico van een verlaging van de rating van Portugal …
  • …zorgen voor druk op de euro
  • We handhaven onze eindejaarsprognose voor EUR/USD van 1,10
  • Maar we hebben onze prognoses voor de Canadese dollar verlaagd
  • De focus is nu op de Riksbank en de Norges Bank
FX-Weekly-21oktober-2016.pdf (71 KB)
Download

Euro onder druk…

Deze week stond vooral in het teken van de beleidsvergadering van de ECB. De ECB liet het beleid onveranderd maar het commentaar van voorzitter Mario Draghi was verrruimingsgezind. Tijdens het vragenuurtje steeg de euro omdat Draghi zei dat het huidige monetaire beleid niet voor altijd zo zal blijven. De euro kwam echter weer onder druk omdat ook duidelijk werd dat het terugdraaien van het aankoopprogramma niet op de agenda staat. Wel zei Mario Draghi dat een abrupt einde van het aankoopprogramma onwaarschijnlijk is. Alles bij elkaar daalde de euro. De euro kwam ook onder druk omdat een verlaging van de rating van Portugal boven de markt hangt. De Canadese kredietbeoordelaar DBRS zal vandaag na het sluiten van de markt haar beslissing bekend maken over de rating van Portugal. Als DBRS deze rating verlaagt, vallen Portugese staatsobligaties buiten het aankoopprogramma van de ECB. Daar komt bij dat Portugese staatsobligaties ook niet meer gebruikt kunnen worden als onderpand bij de refinancing operations van de ECB. In het geval dat DBRS zijn beoordeling niet aanpast, kan de euro weer wat herstellen. Onze eindejaarsprognose van EUR/USD blijft 1,10.

…net als de Canadese dollar

Eerder deze week kwam ook de centrale bank van Canada bijeen. Ze liet haar monetaire beleid onveranderd, maar ze bracht haar prognoses van de economische groei naar beneden. We verwachten nu dat de centrale bank pas in het begin van 2018 de rente zal verhogen in plaats van eind 2017. Als gevolg hiervan zijn we nu minder optimistisch over de Canadese dollar (zie ook onze Engelstalige FX Watch – Less optimistic on Canadian dollar).

Volgende week zijn twee Scandinavische centrale banken aan zet

We verwachten dat zowel de Norges Bank als de Riksbank haar beleid onveranderd zal laten. Sinds het begin van augustus is de Noorse kroon met ongeveer 7% gestegen ten opzichte van een mandje van valuta’s. Voor ons komt dit niet als een verrassing. De stijging van de olieprijs en de verwachting dat de Noorse centrale bank zich langzaam aan het opmaken is voor een renteverhoging in 2017 zijn de belangrijkste redenen voor de stijging. Het lijkt er echter op dat de kroon iets te ver is doorgeschoten. Op korte termijn kan de Noorse kroon tijdelijk onder druk komen. We blijven van mening dat de kroon volgend jaar waarschijnlijk verder zal stijgen als gevolg van monetaire verkrapping en een hogere olieprijs.

De Zweedse kroon heeft ons teleurgesteld. De Zweedse kroon is de afgelopen maanden verder gedaald. De economie geeft het goed gedaan maar de groei lijkt iets af te zwakken. Daar komt bij dat de opwaartse inflatiedruk lijkt te zijn afgenomen. Dit was voor de financiële markten een reden om te verwachten dat de Riksbank haar beleid voorlopig ruim houdt. De daling van de kroon zal de inflatie wel wat aanwakkeren via de import. Mocht de binnenlandse prijsdruk verder afnemen dan zal de Riksbank haar huidige beleid voortzetten en dan zal de Zweedse kroon waarschijnlijk onder druk blijven. Wij denken echter dat de economie het goed zal blijven doen en dat inflatie weer zal stijgen waardoor de Riksbank eerder dan verwacht zal communiceren dat er beleidsaanpassingen aankomen. Dit zal naar verwachting leiden tot een sterkere Zweedse kroon.

161021-fx1

161021-fx2