Duurzaamheid in de sector, wie durft mee te bouwen?

door: Bart Banning

imagesCollega Jochem de Klein schreef laatst in zijn blog hoe de logistieke transformatie in een hogere versnelling komt. Duurzaamheid is daarbij een hot item. Ook sectorbanker Bart Banning schreef dat elke transporteur een visie moet hebben op duurzaamheid en moet weten hoe hij dit thema voor zijn klanten het beste kan invullen. Dit zijn mooie woorden maar wat zie ik daarvan terug in de praktijk? Is het al praktijk of blijft het bij de theorie? En hoe zit dat eigenlijk bij de bank?

 

Koplopers, volgers en achterblijvers

In de markt praat ik geregeld met bedrijven die voorop lopen: de zogenoemde koplopers. Dit zijn de bedrijven die duurzaamheid zien als kernonderdeel van hun lange termijn strategie en propositie. Zij kiezen voor duurzaamheid vanuit kansen op onderscheidend vermogen en richten zich op duurzame innovatie en strategie. Dit betekent dat wij als bank ook moeten meedenken over financiering van hun innovatieve ideeën. Maar doen wij dat ook altijd in de praktijk, zeker als het echt vernieuwend is?

Daarnaast zijn er de zogeheten volgers. Zij erkennen duurzaamheid als relevant thema voor hun onderneming en handelen voornamelijk pragmatisch met oog op operaties. Ook willen zij hun efficiency verbeteren als onderdeel van een duurzame bedrijfsstrategie. Van hen hoor ik dat ze willen weten wat duurzaamheid voor hun onderneming betekent. Zij zijn dan ook met name geïnteresseerd in de voorbeelden van koplopers. Opvallend is dat zowel de koplopers als de volgers graag spreken over de financieringsmogelijkheden van duurzame oplossingen.

Uiteraard zijn er ook achterblijvers. Bedrijven die zich veel minder bewust zijn van de relevantie van duurzaamheid voor hun sector en onderneming. Deze bedrijven handelen op duurzaamheid alleen indien noodzakelijk en hebben latente behoefte aan beter inzicht in wat duurzaamheid in de sector betekent.

Samenwerking

Vanuit ABN AMRO sector Transport & Logistiek willen wij bijdragen aan de verduurzaming van de sector die leidt tot verbeterde toekomstbestendigheid van klanten. Daarnaast willen wij met onze kennis, netwerk en producten technologische en sociale innovaties ondersteunen die aantoonbaar bijdragen aan reductie van CO2/NOx in de transport en logistiek. Meer focus op de koplopers en volgers. Hiervoor gaan we bijvoorbeeld meer de samenwerking opzoeken met “Lean & Green”. Binnenkort volgt hier mee informatie over.

Maar daar waar wij aan de sector vragen om professionaliteit en innovatiekracht, geldt dat uiteraard ook voor ons. Voor dit laatste wil ik graag samen met bedrijven uit de sector bouwen aan nieuwe, innovatieve en onderscheidende proposities waar de gehele sector van kan profiteren. In gesprekken met relaties proef ik namelijk ook de behoefte bij relaties om hier samen aan te bouwen. Mijn oprechte overtuiging is ook dat wij dit niet alleen kunnen. Door samen op te trekken zijn wij ook koploper in de sector. Op 30 november a.s. ben ik op de Transport & Logistics Beurs in Rotterdam en praat hier dan graag verder over. Zien wij elkaar daar?

Patrick van Duijnhoven
ABN AMRO Commercial Clients
patrick-van-duinhoven-4241s