MVO Solutions uitgeroepen tot uitzendondernemer van het jaar

door: Han Mesters

Maandag 24 oktober organiseerde ABN AMRO bank samen met partners Flexmarkt en We Pay People een event  binnen onze bank waarbij 5 genomineerde uitzendbedrijven een pitch gaven voor een jury. Deze 5 uitzenders zijn door die jury uit een grotere groep uitzenders geselecteerd. Collega Rogier Brinker (RM zakelijke dienstverlening Commercial Clients Noordwest) zat namens onze bank in die jury. Andere juryleden waren  Esther Raats (Zakenvrouw van het jaar en SER lid), Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland en Frank van Gool (directeur van uitzendbureau Otto Workforce).

MVO Solutions kwam hierbij als onbetwiste winnaar uit de strijd.

Criteria die de jury gebruikt heeft om tot de 5 genomineerde uitzenders te komen zijn:

  • Wat is de visie op de ontwikkeling van de uitzendmarkt; welke uitdagingen worden gesignaleerd en op welke wijze wordt daarop geanticipeerd in de externe bedrijfsstrategie?
  • Wat is de visie op de eigen bedrijfsvoering; wat zijn de sterke en zwakte punten van de onderneming, waarop is in de interne bedrijfsstrategie de focus gericht?
  • Wat is de visie op een toegestuurde fictieve casevraag

MVO Solutions heeft een prijsbedrag gewonnen van € 15.000,- en mag zich uitzendondernemer van het jaar 2016 noemen. Meer detail is te vinden op deze website:

mvo-no-1

De winnaars van MVO Solutions met hun prijs en jurylid Esther Raats

top-3

De top 3 bij elkaar: MVO Solutions, Match4U (2) en Werktalent (3)

De wereld van de zakelijke dienstverlening verandert snel. Bijna alle verdien- en businessmodellen zijn toe aan vernieuwing. De uitzendsector is daarop geen uitzondering. Door deze verkiezing krijgt ABN AMRO inzicht in nieuwe business modellen die haar helpen haar visie op de toekomst van de sector te verder richting te geven. Door de snelle veranderingen zijn historische cijfers van bedrijven als basis voor risico-inschatting niet langer toereikend. Voor de kredietverlening speelt het meewegen van ‘forward looking’ risico-indicatoren een belangrijkere rol. De afbeelding hieronder geeft de huidige situatie in veel sectoren goed weer:

bcg-explo

Bron : BCG

Bedrijven moeten in deze tijd over twee vaardigheden beschikken: ze moeten in staat zijn tot ‘exploration’ (het nieuwe verkennen) en ‘exploitation’ (het bestaande efficient managen).

Het probleem is dat het gaat om totaal verschillende vaardigheden in deze twee ‘werelden’.  Uit het onderzoek van BCG over innovatie onder grote bedrijven kwam naar voren dat slechts 2% van de bedrijven uit de BCG survey in staat is succesvol te opereren in beide werelden. Het onderkennen van dit spanningsveld door onze klanten en prospects zien wij als bank als een pluspunt. Nog beter is als een bedrijf haar organisatie heeft ingericht op een dusdanige wijze dat tegemoet wordt gekomen aan dit spanningsveld. Te denken valt aan:

  1. Het bedrijf weet duidelijk welke activiteiten (processen) in aanmerking komen voor ‘continuous improvement’ en welke activiteiten opnieuw uitgevonden moeten worden
  2. Het bedrijf weet (of experimenteert) hoe ICT het beste ingezet kan worden in beide werelden
  3. Het bedrijf heeft mensen en middelen vrij gemaakt om vooruitgang te boeken in beide werelden
  4. Het bedrijf is zich bewust van het belang van het betrekken van de buitenwereld bij exploration/innovation (de zogeheten ‘outside-in’ benadering)

De genomineerde uitzenders zijn geselecteerd op basis van hun onderscheidend vermogen in een van de twee werelden. In de toekomst zal de jury ongetwijfeld kijken naar onderscheidend vermogen in beide werelden,