“Uw sector is ons vertrekpunt”

door: Bart Banning

naamloosKennis en netwerk zijn steeds meer de bepalende ingrediënten voor de toekomst van uw bedrijf. In de ‘new sharing logistic economy’ zitten deze twee elementen vanuit verschillende disciplines samen aan één tafel. Geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’ maar een verfrissend ‘nieuwe’ cocktail met verrassende ingrediënten. Een beurs biedt een mooie gelegenheid de eerste of volgende stap te zetten. Het ABN AMRO team Transport en Logistiek is aanwezig in Ahoy. We zijn erg benieuwd naar uw visie op de toekomst van uw sector, en welke kansen u ziet voor uw bedrijf.

 

De beurs Transport & Logistics 2016

Deze beurs biedt wederom een prima gelegenheid om uw collega-bedrijven uit de sector te ontmoeten en inzichten uit te wisselen. En dat is nodig; de dynamiek in de sector is immers groter dan ooit. Van snel wijzigende Alliantievorming in deep sea shipping tot veranderend individueel koopgedrag bij de eindconsument. Op elk niveau zien we bewegingen met een forse impact op logistieke ketens. Het vergt herijking van bestaande visies, bijvoorbeeld vanuit onze zee- en luchthavens. Zij moeten fors en slim investeren om hun leidende positie te behouden. Niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk. Het Mainportbeleid mag daarbij zeker niet worden “weggegooid”; het huidige tijdperk vraagt wel om aanpassing waarbij technologie en digitalisering als prominent onderdeel worden geïntegreerd. Daar zit ‘true innovation’! Aangevuld met de Amsterdamse Zeehavens (4e haven van Europa) en direct gekoppeld aan de centre-stage van ICT in Nederland. Blijven schakelen dus voor de toppositie van Logistiek Nederland.

Logistieke transformatie

Dit ’agile’-denken geldt ook voor individuele logistieke bedrijven in de keten. Actief in Short sea, Binnenvaart of Logistieke dienstverlening, allen hebben zij te maken met snel en fors wijzigende omstandigheden. Ontwikkelingen op het gebied van technologie en digitalisering geeft ook Duurzaamheid een veel brede betekenis dan ooit te voren. De milieucomponent verschuift sterk naar reductie van CO2 uitstoot. Technologie gaat ons helpen en biedt in theorie haast oneindige mogelijkheden. Bedrijfseconomisch ligt de business case vaak een stuk lastiger. De andere component van duurzaamheid is de toekomstbestendigheid van uw verdienmodel. Nieuwe concepten én toetreders ‘overvallen’ bestaande markten. E-commerce is hét item in zowel B2C als B2B en heeft het retailers-speelveld fors opgeschud. Dit vereist ook vanuit logistiek perspectief innovatie, bijvoorbeeld in stadsdistributie. Extra grote uitdagingen liggen in het verschiet als we de toekomstvoorspellingen op het gebied e-commerce en urbanisatie combineren. Booming online groei moet worden ondersteund door slimmere logistiek en passende inzet van ‘gezonde’ vervoerscapaciteit. Wat zijn de drivers die de toekomst van uw bedrijf bepalen?

‘New sharing logistic economy’

Naar mijn overtuiging is de complexiteit van de vraagstukken te groot om individueel aan te pakken. Verschillende disciplines aan dezelfde tafel, zowel binnen de keten (horizontaal en verticaal) als daarbuiten. De attentiewaarde van het letterlijke woord ‘samenwerken’ is anno 2016 onvoldoende krachtig. Ik spreek liever van de ‘new sharing logistic economy’, waarin kennis en netwerk vanuit verschillende disciplines samenkomen. Een voorbeeld dat ik wil noemen is het initiatief van NewWays, waarmee meerdere partijen in de keten invulling geven aan de nieuwe manier van werken. Oude wijn in nieuwe zakken? Dat zeker niet. Ik denk eerder aan een reeks van nieuwe cocktails met een nog niet eerder gebruikte samenstelling van ingrediënten.

ABN AMRO en de sector Transport en Logistiek

ABN AMRO heeft de ambitie ‘de sectorbank van Nederland’ te worden. Onze visie is helder: grondige kennis van uw sector is dé basis inhoudelijk met u te spreken over de toekomst van uw bedrijf. We zijn bereid hier ver te gaan. Passen onze organisatie volledig aan om deze ambitie waar te maken. In onze sectorteam hebben wij meerdere disciplines samengebracht: zowel vanuit lokaal Relatiemanagement, Lease en Commercial Finance, almede Sector Advies en ook Risk. Alle collega’s hebben de focus op uw sector. Ook binnen het ABN AMRO team Transport en Logistiek zijn ‘kennis en netwerk’ het fundament voor groei. En laten juist deze twee elementen dé kracht zijn van een geslaagde beurs anno 2016. Tijdens de Transport en Logistics beurs wordt drie dagen lang kennis overgedragen via diverse workshops en natuurlijk ontmoet u vele bekenden en maakt u nieuwe contacten. Wij gaan daarin een actieve bijdrage leveren en spreken u graag op de beursvloer.