Stand vd Industrie – Industriele ondernemers optimistisch, maar zorgen nemen toe…

door: Casper Burgering

In deze publicatie: De productie in de industrie laat in juli nog een groei van 2,5% j-o-j zien, maar de omzet krimpt stevig met 10% joj in juli. Het producentenvertrouwen maakt een duikvlucht en ondernemers in de industrie zijn aanzienlijk minder positief over de vacature-ontwikkeling. De onzekerheid blijft hoog door afnemende industriele orders vanuit Duitsland en de impact van Brexit op de langere termijn. Het aantal faillissementen in de industrie zit ook in augustus in een neergaande lijn.

Stand vd Industrie-sept 2016.pdf ()
Download

Omzet- en productiegroei in Nederlandse industrie in 2016

(groeicijfers in de cirkels hebben betrekking op de periode t/m juli, % j-o-j; groen is output, oranje is omzet)industrie-tm-juli

Een meer gemixt economisch beeld in september…

Een aantal indicatoren staat onder druk, terwijl andere juist hun optimistische trend vasthouden.

De negatieve reeks van cijfers kwam voort uit de omzetgroei, het producentenvertrouwen en de vacature-ontwikkeling.

De omzetgroei stond al enige tijd onder druk, maar het tempo van de afname is in juli versneld. In juli daalde de omzet met 10% op jaarbasis, waarbij we ook een versnelling van de vertraging kunnen constateren in de buitenlandse omzet. De omzet uit het binnenland blijft nog steeds slecht doen. De omzetkrimp valt deels terug te voeren op de afname in afzetprijzen, maar ook is de druk opgelopen in de groei van het aantal nieuwe orders, ook vanuit het buitenland. Naast de daling in omzet is ook het producentenvertrouwen scherp afgenomen in augustus. Dit vindt zijn oorzaak in de Brexit-onzekerheid, de afname van de industriële bedrijfsactiviteiten in Duitsland en de vertraging in de exportorders. Tot slot zien we ook een scherpe afname in de vacature-indicator. Deze indicator geeft de vacature ontwikkeling weer binnen bedrijven en ondanks dat de indicator nog in optimistisch terrein zit, is de sterke afname wel een signaal dat de bedrijfsactiviteit bij bedrijven afneemt of gaat afnemen.

Tegenover deze negatieve reeks van cijfers zien we gelukkig ook enkele positieve ontwikkelingen: de PMI steeg verder, de productie laat mooie groeicijfers zien en het aantal faillissementen daalt opnieuw.

De PMI voor de verwerkende industrie neemt in augustus op maandbasis toe en staat met 53,5 indexpunten nog ruim in de expansie fase. De PMI is een registratie van de 300 grote industriële bedrijven en klaarblijkelijk gaat het daar nog voor de wind. En als de grote bedrijven nog positief zijn, dan ligt de verklaring van de sterk gedaalde index op producentenvertrouwen waarschijnlijk in afnemende bedrijvigheid binnen het MKB. De industriële productie groeit in ieder geval goed dit jaar. In juli van dit jaar is de productie met 2,5% op jaarbasis toegenomen. Daarmee ligt, exclusief de voedingsmiddelenindustrie, het gewogen gemiddelde tot en met juli op 1,8% op jaarbasis. Inclusief food komt dit gemiddelde uit op 2,2% op jaarbasis. Onze verwachting voor 2016 blijft op 2,0% op jaarbasis staan, maar per branche zijn er wel enkele verschillen waarneembaar.

Zo doet de machine-industrie het slecht en dat komt door de nauwe relatie die deze branche heeft met Duitsland. De industriële Duitse motor stokt in de laatste paar maanden en daar heeft de machine-industrie last van. De basismetaalindustrie laat nog steeds matige productiecijfers zien en ook de meubelindustrie heeft wat betreft de productie tot dusver geen vorderingen meegemaakt. Beide branches zijn sterk georiënteerd op de binnenlandse markt die het relatief zwak doet. De basismetaalindustrie ondervindt bovendien hinder van sterke prijsbewegingen in grondstoffen die op internationale markten tot stand komt. En in de meubelindustrie is de sterke opleving van de woningmarkt uitgewerkt.

Maar gelukkig zijn er ook hier positieve trends. De chemie laat in ieder geval qua productie weer positieve cijfers zien, de rubber- en kunststofindustrie groeit weer bovengemiddeld en de elektrosector groeit stevig door. De transportmiddelenindustrie laat tot dusver dubbele groeicijfers zien, maar de bokkensprongen in de maandelijkse groeicijfers zijn hier hoog.