FX Weekly – Sterke stijging dollar niet waarschijnlijk

door: Georgette Boele

  • De dollar zit in de lift…
  • …maar de stijging zal waarschijnlijk beperkt zijn…
  • …omdat de conjuncturele ontwikkeling niet overtuigend is
  • Sterke Britse macro-economische cijfers hebben pond gesteund
FX-Weekly-2-september-2016.pdf (61 KB)
Download

Niet het begin van een sterke stijging van de dollar

Sinds het einde van vorige week zit de Amerikaanse de dollar in de lift. Steeds meer partijen op de financiële markten verwachten dat de Amerikaanse centrale bank mogelijk dit jaar de rente nog een keer gaat verhogen. Dit is het gevolg van beter dan verwachte Amerikaanse cijfers en commentaar van Fed voorzitter Janet Yellen vorige week. Wij gaan er nu van uit dat de centrale bank in december haar rente met 25 bp. verhoogt en volgend jaar nog twee keer met 25 bp. Dit is een wijziging van onze visie. Eerder dachten wij dat de Fed dit jaar de rente niet zou gaan verhogen maar volgend jaar drie stappen van 25 bp. zou zetten.

Na de publicatie van het Amerikaanse werkloosheidsrapport verzwakte de dollar iets. De belangrijkste vraag is of er een nieuwe sterke stijging van de dollar in het verschiet ligt. Wij denken van niet. De dollar heeft weinig ruimte om te stijgen omdat de conjuncturele ontwikkeling niet overtuigend is. Een sterke stijging van de dollar zou in het verschiet als de economie sneller dan trendmatig zou groeien en als de centrale bank om deze reden de rente zou verhogen. In de huidige situatie is dit niet het geval. De Amerikaanse economie groeit in een matig tempo; we verwachten wel een lichte verbetering in 2017. De groei/inflatie verhouding is niet gunstig voor de dollar omdat inflatie boven de groei ligt. Tegelijkertijd is de Amerikaanse reële rente laag en we verwachten dat dit ook zo zal blijven. Alles bij elkaar is dit geen ideale situatie voor een appreciatie van de dollar. Daarom verwachten wij dat de dollar niet sterk zal stijgen. In tegendeel, we verwachten dat de meerjarige opwaartse trend van de dollar voorbij is en dat deze neerwaarts wordt.

Het pond herstelt

Britse economische cijfers hebben vriend en vijand verrast. Half augustus waren de detailhandelscijfers veel beter dan verwacht. Deze week gold hetzelfde voor huizenprijzen en de inkoopmanagersindex. Dit heeft het pond een steuntje in de rug gegeven. Mocht deze trend van beter dan verwachte macro-economische cijfers doorzetten, dan zal het pond waarschijnlijk een sterk herstel laten zien.

160902-FX1

 

160902-FX2