FX Weekly – Dollar onder druk

door: Georgette Boele

  • Amerikaanse dollar onder druk door slechtere economische cijfers…
  • …maar ook omdat de ECB en de Riksbank hun monetaire verruiming niet hebben opgeschroefd
  • We zijn nu positiever over het pond…
  • …en we hebben de ramingen voor Zwitserse frank iets naar beneden toe bijgesteld
FX-Weekly-9-september-2016.pdf ()
Download

Amerikaanse dollar onder druk

Sinds eind vorige week is de Amerikaanse dollar een van de slechts presterende valuta’s. De Amerikaanse macro-economische cijfers waren zwakker dan verwacht. Hierdoor is de kans afgenomen dat de Amerikaanse centrale bank (Fed) de rente dit jaar gaat verhogen. Als gevolg daarvan is de Amerikaanse dollar gedaald. Wij blijven er echter van uitgaan dat de centrale bank in december haar rente met 25 bp. verhoogt en volgend jaar nog twee keer met 25 bp. De dollar kan dan wat terrein terugwinnen.

De Japanse yen profiteerde het meeste van de zwakte van de dollar. Maar ook de Zweedse kroon en de euro deden het goed. De kroon steeg in aanloop naar het rentebesluit van de Zweedse centrale bank (de Riksbank) op 7 september. Dat kwam doordat recente hogere inflatiecijfers extra monetaire verruiming minder waarschijnlijk maakten. De Riksbank gaf aan dat het huidige monetaire beleid niet verandert tot de tweede helft van 2017. Hierna zou de repo-rate langzaam kunnen stijgen. De ECB liet gisteren het monetaire beleid ook onveranderd. Dit was minder verruimingsgezind dan financiële markten hadden verwacht. Hierdoor kreeg de euro een steuntje in de rug.

Nieuwe valutavoorspellingen van sterling en de frank

Recente Britse economische cijfers waren beter dan verwacht. Als gevolg hiervan hebben we onze voorspellingen voor de Britse economie en voor het pond naar boven toe bijgesteld. We verwachten geen recessie meer in het VK en ook geen verdere renteverlaging door de centrale bank. Onze nieuwe voorspellingen laten een consolidatie zien van het pond op de korte termijn en een verder herstel van de munt volgend jaar. Onze nieuwe eindejaarvoorspellingen voor EUR/GBP voor 2016 en 2017 zijn respectievelijk 0,83 (was 0,92) en 0,79 (was 0,81).

We hebben ook onze voorspellingen voor de Zwitserse frank bijgesteld. De deze week gepubliceerde economische-groeicijfers over het tweede kwartaal waren erg sterk. Dat kwam voornamelijk door sterke groei van de export. De valutareserves bij de Zwitserse nationale bank (SNB) waren hoger dan verwacht. Dat was deels het gevolg van waarderingseffecten en deels kwam het doordat de centrale bank op de valutamarkten intervenieert. Dit doet ze om het effect van de sterke frank op de economie te dempen. Gegeven deze sterke economische-groeicijfers vroegen wij ons af of dit wel noodzakelijk is. In het Engelse onderzoeksrapport ‘Switzerland Watch: Why continue FX interventions?’ zijn we tot de conclusie gekomen dat het monetaire beleid van de SNB waarschijnlijk ongewijzigd blijft zolang inflatie dicht bij nul is. We verwachten echter dat de frank langzaam zal verzwakken omdat de ECB niet verder agressief gaat verruimen en omdat de stemming onder beleggers verder gaat verbeteren. Beleggers kopen vaak de frank als er meer onzekerheid is op financiële markten (safe-haven).

160909-fx1

160909-fx2