Export door drukkerijen neemt flink toe

door: Sonny Duijn

Eén zwaluw maakt geen zomer. Toch is de omzetgroei van 1,3% van drukkerijen in 2016 tot nu toe opmerkelijk. In het tweede kwartaal groeide zelfs voor het eerst sinds eind 2007 de binnenlandse omzet weer. De totale productie zal dit jaar toenemen. Dat komt mede door de Nederlandse concurrentiepositie; wij verwachten een groei in export van drukwerk van 5% over 2016.

Ook zijn er enkele kansrijke groeimarkten, waaronder de zeer efficiënt opererende ‘internetdrukkerijen’. Klanten plaatsen op een online platform een order, en hebben daarbij de keuze uit standaarddrukwerk met keuze-opties. Het prepress-gedeelte (tussen ontwerp en printen in) vindt bijna geheel geautomatiseerd plaats. Vervolgens verzamelen de internetdrukkers kleine orders met dezelfde kenmerken, om deze tegelijk op één drukvel te printen of door het drukwerk efficiënt uit te besteden. Ook verpakkingsdrukkerijen en nichedrukkerijen zijn relatief kansrijk.

Aan de andere kant hebben traditionele, verouderde drukkerijen het zwaar. Naar verwachting neemt de werkgelegenheid door prijsdruk en verdere automatisering verder af. Naar verwachting houden de overcapaciteit en de grote prijsdruk in de markt aan. Investeringen in automatisering en nieuwe drukperstechnologieën dreigen de kloof in de sector tussen sterke en minder sterke partijen groter te maken. Voor het deel van traditionele drukkerijen met verouderde machines dat niet in staat is om vervangingsinvesteringen te bekostigen en ook niet om een transitie te maken naar een nieuw bedrijfsmodel, is het belangrijk om snel schaalgrootte te zoeken. Dit kan via samenwerkingen en fusies. Dit biedt mogelijkheden om meer efficiëntie te bewerkstelligen en om weer te kunnen investeren.

Zie de volledige publicatie hier:

Drukkerijendef.pdf (205 KB)
Download