Een tijdelijke dip in de bouwsector

door: Madeline Buijs

Over een aantal maanden zullen we een duidelijke omslag zien in het aantal woningen dat gebouwd wordt. In negatieve zin wel te verstaan. Waarom? Omdat in het eerste halfjaar van 2016 het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen sterk daalde. Toch opvallend gezien het aantrekken van de woningmarkt. Ook is de vraag naar nieuwe woningen door de stijging van het aantal (eenpersoons)huishoudens hoog. Onlangs waarschuwde de NVB al voor een tekort aan nieuwbouwwoningen.

Er zijn in het eerste halfjaar van 2016 voor 21.127 nieuwe woningen vergunningen afgegeven, in het eerste halfjaar van 2015 nog voor 30.822. Een daling van maar liefst 31,5%. In het eerste halfjaar van 2006 werden nog vergunningen voor 49.157 woningen afgegeven. In het tweede halfjaar van 2015 is deze daling al ingezet, maar de daling versnelt in 2016. Is de daling van de afgegeven vergunningen het begin van een nieuwe neergang in de woningbouw? Nee, het is eerder een nawee van de crisis. Gemeentes hebben tijdens de crisis bezuinigd waardoor er nu minder ambtenaren zijn die bouwgrond uitgeven, vergunningen toetsen en afgeven. Nu de woningbouw echt op gang komt, stokt het proces. Dat was in 2015 nog niet het geval. Ook de hoge grondprijzen kunnen de nieuwbouw vertragen.

Maar misschien nog wel opvallender is de ontwikkeling van de bouw van nieuwe woningen door particuliere opdrachtgevers. Zij bouwen als enige meer nieuwe koop- en huurwoningen. Het gaat zelfs zo goed dat er op deze wijze meer woningen worden gebouwd dan door woningcorporaties. Woningcorporaties hebben in het eerste halfjaar van 2016 vergunningen aangevraagd voor slechts 2.712 nieuwe woningen, nog maar een vierde van het aantal woningen dan waarvoor zij in het eerste halfjaar van 2009 een vergunning aanvroegen. Terwijl er 5.170 nieuwe woningen door particuliere opdrachtgevers gebouwd gaan worden. Hoewel dit aantal nog beperkt is vergeleken met het aantal woningen dat commerciƫle partijen bouwen, is het grote voordeel van particuliere opdrachtgevers dat ze bouwen voor eigen gebruik. Zo worden er de komende tijd hopelijk meer woningen gebouwd waar echt vraag naar is.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 25 augustus 2016