Logistieke innovaties liggen voor het oprapen

door: Bart Banning

shutterstock_362081852Interessant artikel van Robert de Waal (Samsung). Hij geeft aan dat 60 procent van de innovaties gebaseerd is op samenwerking tussen partners in de keten. En wij maar denken dat de meeste innovaties van ‘buiten’ komen. Er zit veel potentie in het verder uitbouwen van bestaande relaties. Het geld ligt dus blijkbaar op straat?

Hoe makkelijk kan het zijn! Immers, logistieke bedrijven en verladers hebben een operationele verbinding met elkaar. Ze communiceren dagelijks en wisselen continu informatie uit. De waarde wordt bepaald door de intensiteit van de relatie. Aan de ene kant zien we intensieve partnerships, zoals in het geval van Visbeen en Lamb Weston Meijer. Maar we kennen ook voorbeelden van online tenders (vaak met een terugkerende frequentie van één jaar) waarbij logistieke bedrijven het gevoel hebben tegen elkaar te worden ‘uitgespeeld’. Kostenbesparing is het doel, zo wijst eerder onderzoek uit. Innovatie lijken geen kans te krijgen, omdat ze simpelweg niet de tijd krijgen zich serieus te ontwikkelen.

De nieuwe vraagstukken eisen een gezamenlijke oplossing. Denk aan reductie van CO2 uitstoot en het belang van de circulaire economie. Slimmer omgaan met bestaande capaciteit kan alleen als we echt willen delen. Dit geldt zowel voor fysieke ladingcapaciteit (retourlogistiek) als het delen van kennis. Blijkbaar komt 60 procent van de innovatie uit samenwerking binnen de keten: tussen mensen uit bedrijven die elkaar dus al kennen. Gaan we voor de korte-termijnkosten of voor de lange-termijnwinst?

Kennis en netwerk zijn steeds meer de bepalende ingrediënten voor de toekomst van uw bedrijf. In de ‘new sharing logistic economy’ zitten deze twee elementen vanuit verschillende disciplines samen aan één tafel. Geen ‘oude wijn in nieuwe zakken’, maar een verfrissend ‘nieuwe’ cocktail met verrassende ingrediënten.

De beurs Transport & Logistics in november biedt een mooie gelegenheid de eerste of volgende stap te zetten.

Kom samen met uw klant!

naamloos