Bouwen met Bytes: digitalisering, automatisering en robotisering in de bouw

door: Petran van Heel

De bouw heeft een conservatief imago. Het feit dat ‘traditioneel bouwen’ nog steeds de meest gebruikte bouwmethodiek is, onderschrijft dat. Ook al streeft de bouw, in navolging van andere maak-sectoren, verdergaande industrialisatie na. Hierover kunt u meer lezen in onze vorige publicatie;  Industrialisering in de Bouw; van Nut naar Noodzaak.

In dit rapport schakelen we door van industrialisatie naar digitalisering. De ontwikkeling van  nieuwe technologie, software en data versterken elkaar en maken daadwerkelijke toepassingen steeds vaker en sneller mogelijk. U leest meer over concrete voorbeelden en de mogelijke effecten daarvan op de bouwsector.

Bouwen met bytes! (1 MB)
Download

Disruptie en kansen

De bouwsector is gevoelig voor disruptie. Partijen die nu nog niet actief zijn in de bouwsector kunnen dat de nabije toekomst wel worden. Dat zal leiden tot verschuivingen in de bouwketen.

Nieuwe technologische ontwikkelingen leveren ook kansen op. Want ze bieden volop mogelijkheden om zowel bouwproducten als het bouwproces te verbeteren. Daarnaast hebben ze de potentie om mogelijke bedreigingen voor de sector op te lossen, zoals personeelstekort, milieuaspecten, verstoringen en onveilige (werk)situaties.

Gevaar voor achterblijvers

De belangrijkste uitdaging voor bouwbedrijven, is het (h)erkennen van externe invloeden op en veranderingen in de sector. In dit rapport beschrijven we dat aan de hand van de DESTEP-methode.

Nu de markt weer gunstig is, bestaat het gevaar dat er niet geanticipeerd wordt op de externe ontwikkelingen en op de oude, vertrouwde voet verder wordt gewerkt. Dat zou meer dan een gemiste kans zijn. Het is dan ook van groot belang om de ontwikkelingen te kennen, voor te bereiden en een cultuuromslag binnen uw organisatie in gang te zetten.

Uw voorsprong begint vandaag

Nieuwe technologieën geven u de gelegenheid om het proces sneller, efficiënter, goedkoper én duurzamer in te richten. Ze bieden u de kans een concurrentievoorsprong te creëren.

ABN AMRO signaleert en begrijpt deze ontwikkelingen. We kennen de mogelijkheden en helpen u graag strategische keuzes te maken. Met onze kennis en expertise bouwen wij graag mee aan uw nieuwe opgave!