Visie op rente en euro – ECB kijkt het nog aan

door: Nico Klene

Visie niet gewijzigd

Onze visie op de rente en de euro is ongewijzigd:

  • De driemaands Euriborrente kan nog iets dalen en zal vervolgens tot en met volgend jaar op dat niveau blijven.
  • De lange rente blijft voorlopig laag.
  • De euro schommelt dit en volgend jaar rond USD 1,10.
  • De ECB zal de rente vermoedelijk niet verlagen. Wel verwachten wij een uitbreiding van de obligatieaankopen.
2016-08-visie.pdf (168 KB)
Download

ECB maakte nog pas op de plaats

De ECB heeft haar beleid anderhalve week geleden – zoals verwacht –  niet aangepast. ECB-president Draghi wees er in de persconferentie op dat er veel onzekerheid is over de economische vooruitzichten. Bovendien waren enkele maatregelen die in maart waren aangekondigd, pas in juni ingegaan. Maar de Bank staat klaar om zo nodig in actie te komen als het economisch beeld wat duidelijker is geworden.

Wij denken dat dit in september het geval kan zijn als de ECB over nieuwe ramingen beschikt. (Eens per kwartaal publiceert de ECB haar ‘staframingen’.) Tijdens de vraag-en-antwoord­sessie van de persconferentie deed Draghi zijn uiterste best om te benadrukken dat de ECB ‘klaar, bereid en in staat’ is om, indien nodig, tot actie over te gaan. Over de eventuele maatregelen die de Bank zou kunnen nemen, liet hij zich echter niet uit.

Wij denken dat de ECB het kwantitatieve-verruimings­programma in september zal uitbreiden: via een verhoging van de maandelijkse obligatieaankopen van EUR 80 miljard naar EUR 100 miljard. Bovendien wordt het programma waarschijnlijk verlengd tot eind volgend jaar. Nu is maart 2017 nog de zachte deadline. Om deze doelstellingen te halen, zal de ECB óók maatregelen moeten aankondigen om het pakket overheidsobligaties dat voor inkoop in aanmerking komt, uit te breiden.

De driemaands Euriborrente (nu: -0,30%) is in juni één basispunt verder gedaald. Bij de huidige depositorente[1] van      -0,4% is er nog ruimte voor enige verdere daling van deze rente. Minstens tot eind volgend jaar kan de Euriborrente dan op dat lage niveau blijven.

Lange rente voorlopig laag

De lange rente ging vorige maand een beetje op en neer, maar liet per saldo een daling zien van zo’n 0,1%-punt. In de laatste week liet de rente een daling zien, waarbij de Nederlandse tienjaars rente op de laatste dag net negatief werd. De rente­daling vorige week had vooral te maken met nieuws uit de VS. De Fed zei in haar verklaring na de rentevergadering niets over een eventuele renteverhoging in september. Ze hield zich op de vlakte. Vrijdag kwam het cijfer van de economische groei in het tweede kwartaal uit. Dat viel duidelijk lager uit dan verwacht. In reactie daarop daalde de lange rente verder.

We verwachten dat de lange rente nog enkele kwartalen laag blijft. Een renteverhoging in de VS voorzien wij voor dit jaar niet. En de ECB gaat vermoedelijk haar obligatieaankopen verhogen, wat een drukkend effect op de rente heeft.

grafiek augustus

Euro voorlopig rond USD 1,10

De euro bewoog vorig maand tussen USD 1,097 en 1,114. Per saldo was de munt vrijwel stabiel.

We verwachten dat de euro in de komende kwartalen blijft schommelen tussen USD 1,05 en 1,15. Dit vrij stabiele beeld heeft mede te maken met onze renteverwachtingen: een renteverhoging in de VS lijkt er op korte termijn niet in te zitten en ook in de eurozone wordt geen renteverandering verwacht.

[1] Dit is het tarief waartegen banken overtollige middelen kunnen ‘parkeren’ bij de ECB. Deze rente wordt momenteel gezien als de bodem voor de geldmarktrente.