Groei Nederlandse economie in tweede kwartaal sterker dan verwacht

door: Nico Klene

In het tweede kwartaal groeide de Nederlandse economie even hard als in het eerste kwartaal. Het groeicijfer was wat beter dan verwacht en was twee keer zo hoog als het cijfer van de eurozone.

Het bruto binnenlands product (BBP) steeg in het tweede kwartaal – volgens voorlopige cijfers van het CBS – met 0,6% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Verder is het groeicijfer van het eerste kwartaal opwaarts herzien naar 0,6% (was: 0,5%).

Bestedingen in binnenland omhoog – uitvoer gelijk

De meeste binnenlandse bestedingen stegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Met name de investeringen deden het goed (+2,5% k-o-k), vooral door de verdere stijging van de investeringen in woningen. Dat weerspiegelt het aanhoudende herstel op de woningmarkt. Ook de particuliere consumptieve bestedingen namen wat toe, maar dat was wel duidelijk minder dan in het eerste kwartaal. Verder droeg de overheid bij aan de BBP-groei.

De uitvoer viel tegen (volgens de voorlopige cijfers): deze was stabiel. De uitvoer van goederen steeg wel, maar de dienstenuitvoer liet een duidelijke daling zien. Datzelfde beeld zien we bij de invoer. De totale invoer van goederen en diensten is echter per saldo iets gedaald in het tweede kwartaal.

Vooruitzichten: economische groei dit jaar rond 1½%

Wij verwachten dat de economische groei doorzet, mede dankzij de stevige koopkrachtverbetering dit jaar. De groei van de wereldhandel valt echter nog tegen. In de komende kwartalen lijkt het buitenlandbeeld nog vrij zwak te blijven. Dat is niet gunstig voor de groei van de Nederlandse uitvoer. Voor heel 2016 voorzien we een gemiddelde groei van ongeveer 1½%.

De onzekerheden ten aanzien van de wereldeconomie en de mogelijke gevolgen van het Brexit-besluit in het VK vormen een risico voor de Nederlandse economie.