Goed eerste halfjaar voor de bouwsector

door: Madeline Buijs

De ontwikkelingen in de bouwsector zijn positief. De bouw heeft in 2015 een recordjaar achter de rug met een groei van de bouwproductie van 8,5%. De groei wordt doorgezet in 2016, al ligt het tempo lager. In het eerste halfjaar van 2016 steeg de bouwproductie met 7% j-o-j. De omzet bleef achter bij de ontwikkeling van de productie. De omzet steeg in het eerste halfjaar van 2016 met 4,6% j-o-j. Vooral de sloopbedrijven en kabel- en buizenleggers lieten een flinke omzetstijging zien in het eerste halfjaar van 2016.

Sector-update-bouw-aug-2016-1.pdf (231 KB)
Download

Het aantal afgegeven vergunningen daalde in het eerste halfjaar van 2016 wel, wat volgend jaar voor minder groei kan zorgen. Een belangrijke oorzaak voor de omslag is de daling van de afgegeven vergunningen voor woningen. Het aantal afgegeven vergunningen voor nieuwe woningen daalde met 21,8% j-o-j in het eerste halfjaar van 2016. Dit is opvallend gezien de ontwikkelingen op de woningmarkt en de grote vraag naar woningen. Vertraging bij gemeentes bij het afgeven van vergunningen voor nieuwe woningen en hoge grondprijzen zullen hier aan hebben bijgedragen. Opvallend genoeg was de ontwikkeling van het aantal afgegeven vergunningen voor utiliteitsgebouwen positiever. Het aantal daalde nog wel, maar beperkt. De daling bedroeg 1,3% j-o-j in het eerste halfjaar van 2016.

Bouwbedrijven zijn positief gestemd over de toekomstige ontwikkelingen. Dit vertrouwen vertaalt zich in meer openstaande vacatures. Dit is een positieve ontwikkeling voor de werknemers in deze sector. De werkgelegenheid in de bouw is van alle sectoren het meest gedaald gedurende de crisis. Een groot deel van de vacatures in de bouwsector zal door zzp’ers worden opgevuld. Het aantal zzp’ers in de bouw neemt harder toe dan de totaal werkzame beroepsbevolking in de bouw.