Financiële specialisten krijgen meer invloed in logistiek

door: Bart Banning

Beeldbank_Economy_Money_geldNu de markt aantrekt, zien we dat het investeringsniveau toeneemt en logistieke ondernemingen in toenemende mate overnames doen. Dergelijke stappen kunnen alleen slagen als de financiële man (of vrouw) van een bedrijf mede aan het roer staat.

Bart Banning, Sector Banker Transport en Logistiek bij ABN Amro, heeft in de afgelopen jaren gemerkt dat op een andere wijze met ondernemers wordt gesproken dan voorheen, als het onderwerp investeringen en financiële draagkracht aan de orde komt. ‘Voorheen werd vooral teruggekeken. Hoe ziet het jaarverslag eruit, hoe draait de onderneming de laatste maanden?’ Natuurlijk is dat nog steeds belangrijk voor banken, haast Banning te zeggen, maar veel meer gewicht heeft een blik vooruit gekregen. ‘Wat is de toekomstvisie van de onderneming op de komende twee tot drie jaar, hoe is die visie financieel onderbouwd, wat zijn daarbij de verschillende doorgerekende scenario’s?’

De financiële functie anno 2016 verandert. Verregaande digitalisering van financiële en administratieve processen heeft ertoe geleid dat de resultaten van een onderneming continu gemonitord kunnen worden. De klassieke controllers functie is daarmee vervallen: geautomatiseerde systemen geven direct inzicht. ‘Daarmee is de functie van de specialisten op de financiële afdeling interessanter geworden’ is de overtuiging van Banning. ‘De directie van een onderneming kan op dagelijkse basis van die informatie worden voorzien die nodig is om ook in de toekomst concurrerend te blijven.’ De bankier stelt dat cijfers niet meer het eindpunt zijn – namelijk de rapportage over een voorbije periode – maar juist de basis voor beleid. ‘De algemeen directeur én de financiële man van een onderneming moeten een goed communicerende tandem vormen.’

Het zijn overigens niet alleen automatisering en digitalisering die de nieuwe invulling van de financiële posities stimuleren. ‘Het is bittere noodzaak. Elk moment kan er op een zolderkamer een bedrijf starten dat het businessmodel van bestaande ondernemingen aanvalt. Ondernemers zullen steeds alert moeten zijn en razendsnel moeten kunnen bijsturen.’ Daarvoor is het, zo meent Banning, noodzakelijk dat de informatiestroom de meest actuele inzichten biedt.

Dat geldt zeker ook in het geval van investeringsbeslissingen – denk aan overnames, nieuwbouw of uitbreiding van het personeelsbestand. ‘Als je overweegt te investeren, moet je het interne huiswerk al gedaan hebben. Je moet volledig kunnen vertrouwen op de eigen rapportages en analyses, zodat de beslissingen snel maar gefundeerd genomen kunnen worden.’ Banning concludeert: ‘Cijfers op zich vertellen slechts een klein deel van het verhaal; de analyse achter de cijfers is veel waardevoller. En het is de financiële man die daarin leidend is.’

Bijgaand interview is vandaag door Nieuwsblad Transport geplaatst; refereert naar de Sessie Finance op 30 september a.s.

NIEUWSBLAD TRANSPORT ORGANISEERT SESSIE FINANCE
Op 15 september organiseert Nieuwsblad Transport de tweede editie van de Sessie Finance. In deze sessie hoort u van collega’s, maar ook van dienstverleners wat er in hun ogen voor nodig is om voorop te blijven lopen. Tijdens het evenement worden verschillende actuele thema’s behandeld die van belang zijn voor financiële professionals. Zo wordt ingegaan op de verschillende fasen in een bedrijfsoverdracht, wordt het Risklab besproken, komen nieuwe regels omtrent ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid aan bod en wordt uitgebreid belicht hoe financiers de bedrijfsvoering van een onderneming beoordelen.