Binnenkort ‘Musk Magic’ in de vrachtsector?

door: Bart Banning

tesla-logo-vector-downloadDe hele wereld kijkt mee als Elon Musk zijn nieuwe Master Plan, Part Deux presenteert. De laatste keer gaf hij zijn visie op elektrisch vrachtvervoer, met ‘zijn’ Tesla Semi als prototype. Musk speelt slim in op de mogelijkheden die technologie biedt als oplossing voor het vraagstuk van duurzaam vervoer in de binnenstad. Daarbij kijkt hij ook naar de langere afstanden, een andere uitdaging voor het terugbrengen van de CO2-uitstoot. Tesla als truckfabrikant? In 2017 weten we zeker of de ‘Musk Magic’ ook in het vrachtvervoer een plaats gaat krijgen.

 

Hoe vernieuwend is Musk eigenlijk? Elektrisch vervoer is niet nieuw, ook niet in het vrachtvervoer. Tijdens de BedrijfsautoRAI 2015 struikelde je bijna over de initiatieven van diverse truckfabrikanten.

Musk was wel baanbrekend met de introductie van het merk Tesla in een hoog marktsegment. Wat mij betreft heeft hij het voordeel van de twijfel. Ik kan me voorstellen dat de ontwikkelafdelingen van bekende truckfabrikanten dit nauwgezet volgen en wellicht een tandje bijzetten. Opmerkelijk vond ik het aantal nieuwsberichten over elektrisch truckvervoer dat volgde op de publicatie van Musk.

Elektrisch vrachtvervoer is niet nieuw 

Inderdaad, elektrisch vrachtvervoer bestaat al veel langer in verschillende vormen. Elektrische vorkheftrucks werden al jaren geleden geïntroduceerd. Dit heeft de directe werkomstandigheden van chauffeurs en magazijnpersoneel in distributiecentra sterk verbeterd. Reachstackers zijn in hybride vorm al langere tijd beschikbaar. En ook op de terminals op de zeehavens wordt gewerkt met Automatic Guided Vehicles,  elektrische kranen en terminaltrekkers. Ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op.

De oude trolleybus in Zweden in een nieuw jasje 

Niet alleen op het gebied van voertuigen worden innovaties bereikt. Zweden heeft kort geleden de eerste elektrische weg ter wereld geopend. In het door Scania en Siemens uitgekiende hybride concept rijdt het voertuig elektrisch via contact met bovengrondse elektriciteitsleidingen (de bekende trolleybus), en kan het de weg vervolgen op biobrandstof nadat het voertuig zich al rijdend heeft losgekoppeld van het net.

Stadsdistributie is een apart thema

De explosieve groei van e-commerce zet door. In combinatie met de toenemende urbanisatie zal het aantal vrachtbewegingen in de stad ongetwijfeld fors toenemen. Het terugdringen van de uitstoot in de directe leefomgeving moet op korte termijn worden opgepakt.                                                                                                               Elektrisch vervoer lijkt dé oplossing. Verbetering van de luchtkwaliteit en minder geluidsoverlast hebben een onmiskenbaar positief effect op de leefomgeving binnen de stad. Voorlopers zijn Deli XL (2013), Heineken (samenwerking met Simon loos) en UPS. Ook De Rooy Transport positioneert zich op dit gebied. Het mogelijke einde van Mokum Maritiem in Amsterdam roept vragen op, omdat dit haaks staat op de duurzame ambitie van de gemeente zelf. Daar zouden ze uit moeten komen, vind ik.

Andere modaliteiten zetten stappen 

Ook op het gebied van het spoor en de binnenvaart worden de mogelijkheden van elektrisch vervoer beproefd. GVT heeft dit jaar de elektrificatie van zijn spoorterminal gerealiseerd; dat leidt tot een grote efficiëncyverbetering  bij de afhandeling van de spoortreinen. En kort geleden kondigde Nedcargo aan dat zij gaat investeren in elektrische containerschepen voor Heineken op de Alpherium-terminal. De combinatie van technologie, passende afstand (relatief kort op shuttle-route) en strategische samenwerking tussen verlader en logistiek dienstverlener leidt tot verduurzaming en zet daarmee de deur open naar verdere innovatie.

Overtuigd van de kansen van vernieuwing

Terug naar de elektrische trucks. Net zoals elektrische personenauto’s is het geen hype. Visionair Musk denkt in nieuwe merken en nieuwe markten, met waar mogelijk de inzet van disruptieve technologie. Tesla als truckfabrikant is weliswaar nog een project, maar het is zeker interessant. Er zijn partijen die hem reeds voorgingen. Zoals de ‘e-Worker’, waarmee PicNic door de wijk bezorgt. Een door hen zelf ontwikkeld model, omdat er geen passend model (1.30 meter breed) bestond. Dus is gewacht met de uitrol van het concept tot dit vervoermiddel wel beschikbaar was. Inmiddels zijn we 125.000 ritten verder en heeft PicNic zijn vijftigste voertuig in gebruik genomen. Deutsche Post DHL behoort tot de ’s werelds grootste logistiek dienstverleners. Zij hebben in 2014 de startup StreetScooter overgenomen en gaan vanuit dit merk hun eigen elektrische bestelwagen ontwikkelen. En ook onze nationale trots VDL werkt aan een nieuwe elektrische truck die eind 2017 in productie moet gaan. Onderdelen die gebruikt worden op de elektrische stadsbussen van VDL kunnen ook worden toegepast op vrachttrucks.

Toch Musk magic?

Opvallend vond ik dat de nieuwsberichten over elektrisch vervoer zich opstapelden nadat het “Master Plan, Part Deux” door Elon Musk was gepresenteerd. Toeval? Hebben marketing- en communicatieafdelingen van andere marktpartijen hun momentum gevonden? Of is het een stunt van Tesla zelf? Sceptici zijn er voldoende. Maar ach, wie hield vijf jaar geleden serieus rekening met het merk Tesla? Laat staan te denken dat dit merk zich zou kunnen meten met Mercedes, BMW en Audi. Inmiddels zijn zij (en wij) wakker. Qua rendement loopt Tesla achter en was het bedrijf ook in het tweede kwartaal van 2016 nog sterk verlieslatend. Tegelijkertijd spreken de verkoopcijfers spreken voor zich en investeert Tesla fors in de toekomstige positie.

Ik blijf een fan van de Musk Magic en blijf het volgen.