Bezoek musea en podia groeit, middelen nemen af

door: Stef Driessen

Het vertrouwen van musea en podia blijft positief. Ze zien dit terug in bezoekcijfers van het afgelopen half jaar en verwachten groei in het komend half jaar. Tegelijkertijd maken zij zich zorgen over de afnemende middelen en subsidies, waardoor hun inhoudelijke taken onder druk komen te staan. Dit blijkt uit de Conjunctuurwijzer Kunsten, waarin musea, poppodia, schouwburgen en concertgebouwen terugkijken en hun toekomstverwachtingen schetsen.

Het ondernemersvertrouwen in de Kunsten bedraagt +7,8 en stemt daarmee overeen met dat van het totale bedrijfsleven in Nederland. Dat noteert voor het komend kwartaal +7,9. Een meerderheid van de musea, (pop)podia, theaters en concertgebouwen verwacht het komend half jaar meer publiek, meer programma, meer tentoonstellingen en meer kwaliteit te realiseren. Maar er zijn ook zorgen; door minder financiering vanuit de overheid is er vaak ook minder ruimte voor investeringen in kwaliteit, programma en collectie. Musea zijn hierbij iets minder optimistisch dan poppodia en theaters.

Uitlenen is een kans

Musea verwachten dat het aantal bruiklenen – het uitlenen van stukken uit de collectie van een museum aan een ander museum – toeneemt. Dit draagt er aan bij dat de Collectie Nederland voor het publiek meer zichtbaar is. Om het uitlenen te vergemakkelijken voor musea, zijn recent uitgangspunten geformuleerd.

Poppodia geen voorstanders van minimumgages

Er wordt binnen de podiumkunsten discussie gevoerd over de wenselijkheid en haalbaarheid van een minimumgage voor artiesten. Een overgrote meerderheid van de poppodia vindt een dergelijke richtlijn (zeer) onwenselijk (78%) en onhaalbaar (79%). Hierbij werd toegelicht dat de invoering en handhaving ervan lastig wordt en zonder aanvullende financiering überhaupt niet mogelijk is. Ook leidt het volgens de podiumdirecties tot minder optredens en gaat ten koste van de talentontwikkeling.

Intensivering programma voor een diverser publiek zonder kwaliteit te verliezen

De schouwburgen én concertgebouwen van Nederland zijn letterlijk en figuurlijk meer dan ooit geopend. Voor de toekomst zetten zij in op  intensivering en verbreding van het programma. Daarmee versterken zij hun sociaal culturele rol, vergroten de samenwerking met andere partijen en bereiken een groter en diverser publiek. En daar bestaan ook zorgen bij want door aanblijvende bezuinigingen is er van een programmeringsbudget bij de meeste podia geen sprake en moet het programma zichzelf financieren. Dat maakt het programmeren van jong talent tot een steeds moeilijker opgave.

Verantwoording

Met een solide prognose op zak kunnen directies inspelen op actuele ontwikkelingen, valkuilen vermijden en de lobbyagenda aanscherpen. De Conjunctuurwijzer Kunsten – geïnspireerd op de Conjunctuurenquête Nederland van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Kamer van Koophandel – biedt directeuren van kunstinstellingen scherper inzicht in nieuwe brancheontwikkelingen. Hoe doen anderen het? Wat zijn belangrijke trends?

De Conjunctuurwijzer Kunsten, die het licht zag op de ABN AMRO Uitmarkt Business Day, wil een actuele aanvulling zijn op jaaroverzichten van de eigen brancheorganisaties en de Cultuurindex Nederland. Het volledige rapport treft u aan op deze website. Een korte animatiefilm over het instrument treft u aan op deze hyperlink.