Verzet tegen voedselverspilling: noodzaak en kansen voor de supermarkt

door: Henk Hofstede

Ons voedselsysteem begint uit zijn voegen te barsten. De CO2-voetafdruk van vleesproductie overstijgt die van autoverkeer. Sojaplantages verdringen tropische oerbossen. Dierenwelzijn staat onder druk en we verspillen te veel.

Dat besef dringt inmiddels door tot in de haarvaten van de Nederlandse samenleving en leidt tot actie. Zo kiest de Nederlandse consument steeds vaker voor duurzaam voedsel: het afgelopen jaar is de verkoop hiervan in diverse kanalen met meer dan 18 procent gestegen. Acties van ngo’s (tegen bijvoorbeeld de plofkip of kiloknaller) nemen toe in aantal en intensiteit. Vleesvervangers van de Vegetarische Slager zijn niet meer van ‘echt’ te onderscheiden. De verduurzaming van de keten komt op stoom. Duurzaamheid wordt in de toekomst een steeds groter thema omdat de millennials er meer betekenis aan willen geven en meer impact willen hebben op het thema.

Zeker rond het tegengaan van voedselverspilling floreren de initiatieven. Zowel wereldwijd als in Nederland verspillen we namelijk op ontzagwekkende schaal: een derde van ons voedsel gaat verloren tussen productie en consumptie. De Verenigde Naties voorspellen een wereldbevolking van negen miljard in 2050. Voedselverspilling moét een halt worden toegeroepen.

En dat gebeurt ook. De consument vindt voedselverspilling tegengaan belangrijk, omdat hij het gevoel heeft hier zelf invloed op te hebben. Diverse lokale voedselinitiatieven, voedselfestivals en SIRE-spotjes als Kliekipedia.nl maken duidelijk dat het onderwerp leeft in onze samenleving. De Franse staat gaat sinds mei 2015 officieel de strijd aan tegen voedselverspilling: een wet moet voorkomen dat supermarkten nog langer eetbaar voedsel weggooien.
Een groot deel van de verspilling ligt bij de consument. Maar welke acties kunnen supermarkten ondernemen? ABN AMRO gelooft in de noodzaak én kansen van de transitie naar een duurzame keten. Foodretailers spelen hierin een cruciale, driedubbele rol:

  1. als punt waar het inkoopvolume zich concentreert (invloed upstream);
  2. in de eigen onderneming;
  3. als beïnvloeder van de consument (invloed downstream).

De supermarkt bepaalt steeds meer waar ons voedsel vandaan komt, en dus wat de klant eet. De sector kan en moet een belangrijke boost geven aan de verduurzaming van de keten. De ontwikkelingen hierin gaan misschien wel sneller dan we denken.

In deze publicatie geven we drie argumenten waarom ABN AMRO denkt dat foodretailers profijt kunnen hebben van een transitie naar een duurzamere keten en – meer specifiek – van voedselverspilling tegengaan. Wij bieden inspiratie om dit in de praktijk te brengen aan de hand van een case study rond voedselverspilling. De observaties in deze casus kennen een bredere toepasbaarheid om beide doelen te bereiken.

Verzet-tegen-voedselverspilling-noodzaak-kansen-voor-de-supermarkt (4 MB)
Download