Visie op rente en euro – Lagere rente door Brexit

door: Nico Klene

Ramingen gewijzigd

Vanwege de Brexit hebben we onze visie op de lange rente en de euro gewijzigd:

De lange rente blijft langer laag.
De dollar zal dit en volgend jaar iets sterker zijn.
De ECB zal de rente echter vermoedelijk niet verlagen. Wel verwachten wij een uitbreiding van de obligatieaankopen.
De driemaands Euriborrente kan nog iets dalen en zal vervolgens tot en met volgend jaar op dat niveau blijven.

2016-07-visie.pdf (157 KB)
Download

Brexit drukt lange rente omlaag

De onverwachte Brexit was voor ons reden om onze ramingen voor de economische groei en de lange rente te verlagen. Ook onze prognose voor de koers van de euro is aangepast.

Al in de loop van juni was de tienjaars rente gedaald. Halverwege de maand was de Duitse rente zelfs even negatief. Er waren diverse oorzaken voor de daling. De vrees voor een Brexit deed beleggers de wijk nemen naar veilige havens. Ook werden de verwachtingen ten aanzien van renteverhogingen in de VS teruggeschroefd vanwege tegenvallende Amerikaanse arbeidsmarktcijfers. Verder zorgde de aanhoudend lage kerninflatie in de eurozone voor neerwaartse druk op de rente. Ten slotte vreesden beleggers dat er schaarste zou ontstaan aan obligaties die in aanmerking komen voor het opkoop¬programma van de ECB. Dat was voor ons reden om onze renteramingen wat te verlagen, al namen we toen nog aan dat het negatieve ‘Brexit-effect’ tijdelijk was en dat de rentes daarom weer wat zouden opveren.

Nu het VK de Europese Unie wil verlaten, is het Brexit-effect terug. Daardoor kwamen de lange rentes weer onder druk. De Duitse tienjaars rente werd opnieuw negatief en de Nederlandse rente eindigde de maand onder 0,1%. We hebben onze ramingen verder naar beneden aangepast. Dat betekent dat de Nederlandse tienjaars rente voorlopig tussen 0% en 0,5% zal bewegen.

Euro wat zwakker – voorlopig rond USD 1,10

De euro was in de loop van juni al iets verzwakt ten opzichte van de dollar. Dat had te maken met de vrees voor een Brexit. Toen die vrees wat wegebde, veerde de euro iets op. Maar na de uitslag van het referendum ging de koers weer naar USD 1,10-1,11.

We verwachten dat de euro in de komende kwartalen blijft schommelen tussen USD 1,05 en 1,15 (was: USD 1,10-1,15).

ECB past beleid slechts licht aan

De ECB heeft haar beleid begin juni niet gewijzigd. Dat hadden we ook niet verwacht. Wel gaf de Bank volgens ons aanwijzingen dat een verdere verruiming van het beleid in aantocht is. De Bank presenteerde nieuwe ‘staframingen’. (Dat doet ze eens per kwartaal.) De projectie voor de inflatie blijft laag (ruim onder 2%) en die voor de kerninflatie (excl. prijzen van energie, voedsel, alcohol en tabak) is iets verlaagd Dat is voor ons een aanwijzing dat de ECB binnenkort haar beleid extra zal verruimen. President Draghi zei ook dat ze de ECB, zo nodig, niet zou aarzelen om in actie te komen.

We gingen er al van uit dat de ECB (waarschijnlijk in september) het opkoopbedrag van obligaties zou gaan verhogen.

Vanwege de Brexit denken we dat de duur van het opkoop-programma zelfs nóg meer zal worden verlengd dan we eerder al aannamen (nu tot december 2017). Een nieuwe verlaging van de depositorente verwachten we in ons hoofdscenario niet.

De driemaands Euriborrente (nu: -0,29%) is in juni heel licht verder gedaald. Bij de huidige depositorente van -0,4% is er nog ruimte voor enige verdere daling van deze rente.