Verder met varkens, kwaliteit is de kern

door: Wilbert Hilkens , Frank Rijkers

Het gaat niet goed met de Nederlandse varkenshouderij. Omdat veel ondernemers het hoofd niet meer boven water kunnen houden, wordt gewerkt aan een herstructureringsplan. Belangrijkste doel van dit Actieplan Vitale
Varkenshouderij: de positie van de varkenshouder in de vleesketen verbeteren. Herstructureringen en innovaties, dat zijn de kurken waarop het plan drijft. Maar hoe ziet de situatie van de varkenshouder eruit? En hoe is deze de afgelopen
jaren veranderd? En wat kunnen we verwachten?

In de varkensvleesketens zijn vijf trends zichtbaar:
1. Een tweedeling in de behoeften van consumenten. Waar de ene groep hecht aan goedkoop vlees,
heeft de andere meer oog voor de waarde ervan.
2. De varkensvleesconsumptie in Noordwest-Europa − inclusief Nederland − neemt af.
3. Vleesconcepten en vraaggestuurde ketens ontwikkelen zich verder.
4. Internationalisering en een toename van food-chauvinisme. Consumenten ontwikkelen een voorkeur
voor producten uit eigen land of regio, waardoor importproducten voor een lagere prijs aangeboden
moeten worden.
5. Een verhoogde kostprijs van varkensvlees in Nederland, als gevolg van:

a. gestegen mestafzetkosten;
b. keuringskosten die voor rekening van de sector zelf komen (alleen in Nederland);
c. verplichte investeringen in luchtwassers (alleen in Nederland).

Wat deze trends betekenen en wat gevolgen hiervan zijn kunt u lezen in het rapport “Verder met varkens” dat u hier kunt downloaden.

We wensen u veel leesplezier.

Rapport-Verder-met-varkens-1.pdf (781 KB)
Download