Nederlandse economie in zicht – Groeiramingen lager na Brexit

door: Philip Bokeloh

De economie presteert goed. Zowel de consumptie en de investeringen, als de internationale handel droegen bij aan de groei.

Het vertrouwen bij producenten en consumenten is hoog. Het herstel van de woningmarkt draagt hier aan bij.

De beslissing van de Britten om uit de EU te treden zorgt voor onzekerheid, wat aanleiding gaf om de ramingen naar beneden bij te stellen.

Ned-economie-in-zicht-juni16-final.pdf (199 KB)
Download

De Nederlandse economie presteert goed dit jaar. Het BBP groeide in het eerste kwartaal met 0,5% ten opzichte van het kwartaal ervoor. De consumptie, de investeringen en de internationale handel dragen alle bij aan de hogere economische activiteit. De aanhoudende toename van de consumptie hangt samen met het hoge vertrouwen bij gezinnen en de verbeterde koopkracht. Na een lichte terugslag aan het begin van het jaar heeft het sentiment zich duidelijk hersteld. Het consumentenvertrouwen vaart wel bij het herstel op de huizenmarkt. Ook de verbeterde situatie op de arbeidsmarkt draagt bij aan het positieve sentiment. De verbetering van de arbeidsmarkt gaat gepaard met een lichte stijging van de uurlonen en een verdere stijging van het besteedbaar inkomen. Het concurrentievermogen van het Nederlandse bedrijfsleven blijft niettemin intact. De hogere consumptie en investeringen leiden tot een aanhoudende stijging van de invoer. Sinds 2015 ligt de groei van de invoer boven die van de uitvoer, een schaarbeweging die door de lagere gasproductie nog eens is versterkt. Gevolg van de schaarbeweging is dat de bijdrage van de internationale handel aan de groei allengs kleiner en zelfs negatief wordt. Ook het overschot op de lopende rekening slinkt. De lagere gasbaten drukken overigens niet alleen het saldo op de lopende rekening, maar ook de overheidsinkomsten. Tegenover lagere gasbaten staan echter veel hogere belasting- en premie-inkomsten. Per saldo daalt het begrotingstekort.