Maand Update Grondstoffen – Vakantiestemming in de grondstoffenmarkt

door: Georgette Boele , Casper Burgering , Hans van Cleef , Frank Rijkers

In het tweede kwartaal van dit jaar hebben grondstofprijzen het opnieuw goed gedaan. De CRB index steeg met 13%. Echter, de prijzen zijn iets onder druk komen te staan door de uitkomst van het Brexit referendum. Beleggers zijn bezorgd dat dit zou kunnen leiden tot lagere mondiale groei en scherpe risico-aversie op financiële markten. Dit zou lagere vraag voor grondstoffen tot gevolg kunnen hebben. Onze macro-economen hebben de groeiprognoses voor het VK, de eurozone, en in mindere mate de VS naar beneden bijgesteld. Ondanks deze aanpassingen verwachten we geen substantiële verslechtering van het sentiment op financiële markten. Echter de mogelijkheid bestaat dat  onzekerheid van de markt  in het derde kwartaal voor druk kan zorgen op grondstofprijzen. Echter, we verwachten dat aanbod gerelateerde factoren de grondstofprijzen zullen ondersteunen in het vierde kwartaal. 

Energie: Impact Brexit beperkt, maar risico’s zijn toegenomen

De reactie op de Brexit was voor olieprijzen relatief beperkt. Aangezien het VK slechts een kleine olieproducent is, ligt het grootste risico voor de energiesector bij afnemende verwachtingen van de vraag naar olie. De komende maanden is het opwaarts potentieel voor de olieprijs beperkt. Er zijn zelfs neerwaartse risico’s nu tijdelijke productiestoringen en onzekerheid rondom de groei van de vraag naar olie elkaar als focusgebied afwisselen. Investeringen in de energiesector (olie, gas en wind op zee) stonden al onder druk door de lage prijzen, maar politieke onzekerheid maakt de investeringsbeslissing nog lastiger.

Edelmetalen: Nieuwe prognoses edelmetalen  

Sinds de uitkomst van het Brexit referendum zijn goud- en zilverprijzen hard gestegen.  De redenen voor de toegenomen vraag zijn als volgt: vraag voor beleggingen met safe-haven karakteristieken, verwachting dat de Amerikaanse centrale bank dit jaar de rente niet gaat verhogen en verwachting rondom monetaire verruiming van de ECB en BoE. Echter de speculatieve posities die beleggers aanhouden zijn wel extreem. Ondanks deze posities denken wij dat prijzen in het derde kwartaal verder omhoog kunnen. Terwijl wij in het vierde kwartaal en het eerste kwartaal van volgend jaar winstneming verwachten die de prijs tijdelijk omlaag zal drukken. Na deze correctie verwachten we weer hogere prijzen.

Basismetalen: Basismetaalprijzen nemen toe, maar risico’s blijven

De basismetaalprijzen zullen dit jaar verder toenemen vanaf hun huidige niveaus. Hierbij gaan we ervan uit dat de Fed dit jaar geen renteverhoging doorvoert, de Chinese economie stabiel blijft en een besmetting van de Brexit naar de mondiale economie beperkt is. De aluminiumprijs blijft in de ban van overaanbod. De voorraden zijn nog relatief hoog en het aanbod groeit harder dan de vraag. De koperprijs zal dit jaar toenemen. Maar juist vanwege het zeer cyclische karakter van de koperprijs zullen de risico’s hier het grootst zijn. De fundamentele trends zijn gunstig en bepalen de lange termijn richting van de koperprijs.

Ferro metalen: Staalprijs stabiel gedurende het derde kwartaal

De mondiale staalprijs heeft sinds begin juni terrein verloren. In China, het GOS en Latijns-Amerika zijn de prijsdalingen sterker dan in Europa en de VS. In juli en augustus is de vraag naar staal doorgaans zwak en wij denken dat de staalprijs gedurende het derde kwartaal per saldo stabiel zal blijven. Een zwakkere vraag naar staal betekent ook een afname van de vraag naar ijzererts en cokeskolen, alhoewel de vraag tot en met begin juli nog relatief goed was. Hierdoor konden de prijzen toenemen in juni. Maar met het zomerseizoen in aantocht, gaan wij ook hier uit van stabiele prijzen in het derde kwartaal.

Agrarisch: Het weer heeft meer impact dan de Brexit

Direct na het Brexit referendum vielen de prijzen voor agrarische grondstoffen naar beneden. De daling was echter van korte duur. Berichtgevingen over het weer houden continu grip op de aanbodfactoren. Extremen in weer, zoals bijvoorbeeld La Nina en hevige regenval in delen van Europa, zorgen ervoor dat de prijs zich snel hersteld heeft. Gelijktijdig is er ook focus op grootschalige voorraden voor met name granen, oliezaden en suiker. Hierdoor zal de prijsstijging naar verwachting beperkt blijven. De reeds gerealiseerde prijsstijging voor suiker is daardoor in onze optiek te ver naar boven doorgeschoten.

 

Maand-Update-Grondstoffen-Juli-2016.pdf (593 KB)
Download