Het goede nieuws…

door: Petran van Heel

In 2015 heeft de bouwsector de weg omhoog weer gevonden. Met een groei van ruim 8 procent voor de totale bouwproductie mogen we zelfs spreken van een topjaar. Ook in 2016 en 2017 verwachten we goede groeicijfers. Daarbij wel enkele kanttekeningen. Zo geldt de groei nog niet voor de volle breedte van de sector. Ook is de productie nog niet op het niveau van 2008 en neemt het groeitempo iets af: 4,5 procent in 2016 en 3,5 procent in 2017 volgens onze verwachtingen. Dat is voor veel ondernemers eindelijk weer goed nieuws!

Het goede nieuws is dat de sector met deze groeispurt ook nog eens fors hoger scoort dan het Nederlandse gemiddelde en hoger dan veel andere sectoren. En dat werd tijd. De afgelopen jaren waren moeilijk voor de gehele bouwsector en voor de financiers van de sector. Het terugvallende bouwvolume dwong veel bedrijven te reorganiseren, te fuseren of zelfs te sluiten. Een fors aantal ZZP-ers trad toe tot de markt, waardoor die verder versnipperd raakte.

Voor een traditionele sector als de bouw is het dan nog lastiger om een financiering te krijgen en innovaties op te starten. Never waste a good crisis. Veel bedrijven hebben de tijd benut om kostenbesparende maatregelen te nemen en zichzelf te verbeteren. Verbeteren gaat minder ver dan innovatie en nog minder ver dan disruptie. Maar verbetering staat wel dichterbij het bedrijf en het levert direct resultaat met geringe investeringen. Bijkomend voordeel van de teruggelopen markt is dat er veel bedrijven een kritische blik hebben geworpen op de eigen mensen, producten en processen. Sluiten de producten daadwerkelijk aan bij de markt en passen ze bij de kerncompetenties van het bedrijf? Kunnen de bedrijfsprocessen verder geoptimaliseerd worden? Zijn er nieuwe samenwerkingsverbanden mogelijk? Wat is de ideale plek in de keten?

Ook ICT-systemen helpen bij ‘het huis op orde’ brengen. Ze maken bijvoorbeeld de financiële positie, de investeringsruimte en de kansen en risico’s inzichtelijk, voor het bedrijf én voor de bank. De afgelopen jaren hebben veel bedrijven in overleg met de bank hun financiële positie opnieuw gestructureerd . Een mooie kans voor het afbouwen van risicovolle posities en het opstellen van nieuwe business- en acquisitieplannen.

Door deze maatregelen staan veel bouwbedrijven er nu beter voor dan voor de crisis. De grote vraag is, of het allemaal genoeg is. Genoeg om het verschil te maken in een snel veranderende wereld waar de marges onder druk staan, waar disruptie op de loer ligt, waar duurzaamheid onderscheidend is, waar robotisering en automatisering de dienst gaan uitmaken en waar Samenwerking en Service met een hoofdletter S geschreven worden.

Bovenstaande ontwikkelingen gelden voor vele sectoren, zo niet alle. Net als andere sectoren hebben we als bank de afgelopen jaren ook zo’n proces doorgemaakt, en nog. Ook ons verdienmodel is aan verandering onderhevig. We zijn overgestapt op nieuwe systemen en andere manieren van werken. Onze focus ligt nu op het bouwen van de ‘ultieme sectorbank’ en ‘duurzaamheid’, twee kernbegrippen die onze toekomst vorm geven!