FX Weekly – Sombere stemming

door: Georgette Boele

Sombere stemming op valutamarkten… zorgt voor een lager pond en een hogere yen. Wij verwachten een verdere verzwakking van het pond dit jaar. Onverwachte stijging van Chinese valuta reserves. Verdere aanpassingen van onze valutaprognoses. We zijn nu minder positief op Europese valuta’s… en verwachten tijdelijke gematigde neerwaartse druk op Aziatische valuta’s en valuta’s van grondstof-exporterende landen.

FX-Weekly-8-July-2016.pdf (78 KB)
Download

Sombere stemming op valutamarkten

Deze week waren beleggers somber gestemd. De voornaamste oorzaken waren de bezorgdheid over de bankensector (vooral in Italië), de negatieve invloed van Brexit op de economische groei in het VK en mogelijke effecten op de mondiale economie. Dit zorgde ervoor dat het pond verder terrein moest prijsgeven en dat de Japanse yen (als safe haven valuta) in de lift zat. Het pond daalde onder 1.30 ten opzichte van de dollar, een niveau niet gezien sinds het tweede kwartaal van 1985. Het pond verzwakte ook ten opzichte van de euro tot een nieuw dieptepunt sinds 2013 (EUR/GBP boven 0.8550). De sombere vooruitzichten voor de economie die werden geschetst door Mark Carney van de Bank of England zorgden voor extra druk op het pond. We voorzien een verdere verzwakking van het pond voor het einde van het jaar omdat de effecten van Brexit op de economie, het mogelijk moeilijk financieren van het tekort op de lopende rekening en de politieke onzekerheid nog niet volledig verdisconteerd zijn in de munt. Onze eindejaar prognoses zijn 1.20 in GBP/USD en 0.92 in EUR/GBP.

Onverwachte stijging in Chinese valutareserves

In juni stegen de Chinese valutareserves. Dit kwam als een verrassing voor financiële markten. Ze stegen met USD 13,5 miljard naar een totaal van USD 3.205 miljard. Deze stijging laat zien dat de Chinese valutareserves zijn gestabiliseerd na een scherpe daling eind 2015/begin 2016. Echter, de kapitaaluitstroom zou weer kunnen toenemen als het beleggerssentiment op financiële markten verder verslechtert en zorgen over een verzwakking van de Chinese yuan weer oplaaien. We verwachten echter dat de kapitaaluitstroom niet meer in dezelfde mate zal plaatsvinden als in het eind van 2015/begin 2016. Daarom denken we dat de daling van yuan geleidelijk zal blijven (6.8 ten opzichte van de dollar per eind-2016).

Verdere aanpassingen van valutaprognoses

Eerder deze week hebben we onze prognoses voor valuta’s van landen met een sterke economische band met het VK en de eurozone naar beneden bijgesteld (FX Watch: Less positive on European FX). We hebben ook onze prognoses aangepast voor Aziatische valuta’s en valuta’s van grondstof-exporterende landen (FX Watch: Revision in Asian FX forecasts, FX Watch: Resilient Commo FX). Per saldo laten de nieuwe prognoses een gematigde verzwakking zien ten opzichte van de Amerikaanse dollar, vooral omdat het beleggerssentiment op financiële markten waarschijnlijk onzeker blijft in de komende maanden. Daar komt bij dat de door ons verwachte renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank in 2017 al rond het einde van dit jaar en begin volgende jaar geanticipeerd gaat worden. Dit zal deze valuta’s waarschijnlijk ook onder druk zetten. Echter, we verwachten geen scherpe daling en later in 2017 zullen ze waarschijnlijk de opwaartse trend weer in slaan.

160708-FX1

160708-FX2