FX Weekly – Nu is de BoJ aan zet

door: Georgette Boele

De ECB wacht tot september en de euro reageert amper. Volgende week is de BoJ aan zet. We verwachten verdere monetaire verruiming, maar dit is al verdisconteerd in de yen. Politieke ontwikkelingen in Turkije zullen de lira onder druk houden.

FX-Weekly-22-July-2016.pdf (63 KB)
Download

De ECB wacht tot september…

Sinds het referendum, waarbij het VK besloot om de EU te verlaten, verwachten financiële markten meer monetaire verruiming in de eurozone, het VK en in Japan. Maar tot nu toe hebben de verantwoordelijke centrale banken nog geen actie ondernomen. Dat heeft de euro en sterling gesteund. Vorige week liet de Engelse centrale bank (BoE) de beleidsrente ongemoeid op 0,5%. De BoE heeft echter wel aangegeven het monetaire beleid te verruimen in de volgende beleidsvergadering in augustus. Gisteren besloot ook de ECB om het monetaire beleid niet aan te passen en te wachten totdat er meer informatie beschikbaar is. Dit was in lijn met verwachtingen op de financiële markten waardoor de euro relatief stabiel bleef. De ECB heeft wel aangegeven klaar en bereidwillig te zijn om te verruimen, mocht dat nodig zijn. Wij denken dat ze tot verruiming overgaat in september wanneer ook de stafprognoses bekend worden gemaakt.

…terwijl de BoJ waarschijnlijk gaat verruimen op 29 juli

Volgende week (29 juli) zal de centrale bank in Japan (BoJ) beslissen over monetaire verruiming. De verwachtingen zijn hooggespannen. Wij verwachten dat ze het aankoopprogramma zal verhogen tot JPY 100 biljoen (van JPY 80 biljoen yen) en dat ze de officiële rente zal verlagen naar -0,3%. Het introduceren van helicopter money schijnt volgens sommigen ook tot de mogelijkheden te behoren. Wij delen deze mening niet. Wij denken dat ons scenario van monetaire verruiming zo goed als in de koers van de yen verdisconteerd zit. De afgelopen weken is de yen immers hard onderuit gegaan. Dat kwam door verwachtingen over verdere fiscale en monetaire verruiming en door minder vraag naar safe-haven valuta’s. We verwachten een herstel van de yen richting 100 tegenover de Amerikaanse dollar in de komende weken en maanden.

Lira lager

Door politieke ontwikkelingen in Turkije verzwakte de lira. De lira kwam verder onder druk toen kredietbeoordelaar S&P Turkije afwaardeerde naar BB. Verder verlaagde de centrale bank de Overnight Lending Rate. Gezien de huidige ontwikkelingen denken we dat de lira waarschijnlijk verder daalt in de komende weken.

160722-FX1

160722-FX2