Effect van de verhuurdersheffing op de sociale woningbouw

door: Madeline Buijs

Er was vorige week veel te doen over de verhuurdersheffing en de bouw van sociale huurwoningen. Minister Blok heeft aangegeven dat de verhuurdersheffing gehandhaafd blijft. Wel kunnen corporaties in zogenoemde schaarstegebieden per gebouwde woning 20.000 euro korting krijgen op de verhuurdersheffing. Dit zijn de gebieden met gemiddeld de hoogste WOZ-waarde per vierkante meter. In de overige gebieden bedraagt de korting 10.000 euro. Dit moet een impuls geven aan goedkope nieuwbouw met een huur onder de aftoppingsgrens.

Is deze maatregel nodig? Onderzoeksbureau Ortec Finance heeft in opdracht van het Ministerie van Wonen berekend dat woningcorporaties nog voldoende financiële ruimte hebben om 250.000 woningen te bouwen, bovenop de al geplande projecten. Ook is sinds het instellen van de verhuurdersheffing in 2013 het aantal gebouwde sociale huurwoningen gestegen. In 2013 werden er 5.203 sociale huurwoningen gebouwd. In 2015 waren dit er 5.893. De groei blijft wel achter bij die van het aantal gebouwde koopwoningen en huurwoningen in de vrije sector, maar de cijfers wijzen niet op een tekort aan investeringsmogelijkheden. In de eerste vier maanden van 2016 is er wel een kentering te zien in de cijfers. Het aantal gebouwde sociale huurwoningen ligt ruim 38% lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Dit is niet een heel laat effect van de verhuurdersheffing. Ik denk dat de oorzaak hier eerder gezocht moet worden in de sterk stijgende grondprijzen en traag beschikbaar komen van nieuwe bouwlocaties. Misschien gooi ik hiermee de knuppel in het hoenderhok, maar de verhuurdersheffing lijkt niet een heel negatief effect te hebben op de nieuwbouw van sociale huurwoningen.

Een betere wijziging van de verhuurdersheffing vind ik het verhogen van de heffingsaftrek voor de sloop van sociale huurwoningen in krimpgebieden naar 25.000 euro per woning. Ook wordt het aantal krimpgebieden die voor deze regeling in aanmerking komen uitgebreid. Zo zorg je ervoor dat er sociale huurwoningen komen op de plekken waar ze nodig zijn. Gebouwd werd er al, gesloopt moet er worden.

Deze column verscheen eerder in Cobouw op 28 juni 2016