Brexit raakt groei exporterend bedrijfsleven

door: Casper Burgering , Jacques van de Wal

Een Brexit blijft niet zonder gevolgen voor de Nederlandse economie en haar sectoren

• Volumegroei komt in een aantal Nederlandse sectoren onder druk te staan bij een Brexit
• Het consumentenvertrouwen in Nederland wordt op de proef gesteld…
• …terwijl het exporterend bedrijfsleven te maken krijgt met vraaguitval vanuit het VK

Update Economie en Sectoren-Brexit-juli 2016.pdf (671 KB)
Download

tabel brexitGroei uitvoer neemt af…

De Nederlandse economie lag tot en met 23 juni aardig op koers om van 2016 een goed jaar te maken. Voor heel 2016 gingen we uit van een gemiddelde groei van 1,7%, maar in het geval van een Brexit voorzien wij een groei van 1,5%. De groei zwakt in 2017 af naar 1,2%. Want de impact voor Nederland van een eventuele Brexit is groot, zelfs groter dan voor de rest van de eurozone. Dit komt doordat het VK1 een belangrijker export-partner is voor Nederland. Het VK is goed voor ongeveer 2,3% van het Nederlandse BBP. De impact op de totale uitvoer (van zowel goederen als diensten) kan dus voor Nederland relatief groot zijn. En aangezien de Nederlandse uitvoer goed is voor bijna een derde van het BBP, onderstreept dit het belang van de uitvoer voor de economie.

…maar per saldo nog steeds groei in 2016

De Brexit brengt veel onrust en onzekerheid. En dat is een risico. De ontstane politieke onzekerheid kan uitstel en mogelijk afstel van investeringen tot gevolg hebben. Bovendien maakt het consumenten voorzichtiger en dat werkt negatief door in de bestedingen. En ook kan de groei in de bedrijfsactiviteiten afnemen. Een Brexit heeft dus de potentie om de Nederlandse economie te dwarsbomen. Voor de komende jaren denken wij dat de groei van de investeringen afneemt: van een sterke groei van 9,9% in 2015 naar slechts 1,5% in 2017. In een onzeker economisch landschap is de kans groot dat nieuwe of beoogde investeringen teruggeschaald of zelfs volledig worden uitgesteld. Per saldo gaan wij uit van economische groei in beide jaren, maar het tempo van de groei ligt op een breed front lager.