Lage groei voor deurwaarders en incassobureaus

door: Kasper Buiting

Update branche deurwaarders en incassobureaus: Lage groei en grote uitdagingen

Verschillende factoren beperken de groeimogelijkheden van deurwaarders en incassobureaus. Er zijn ook kansen, maar de omzetgroei blijft dit jaar steken op 1%.

Er zijn in Nederland ruim 850 deurwaarders en incassobureaus die werk bieden aan in totaal ongeveer 7000 werknemers.

De omzetgroei van de branche staat onder druk. Het aantal faillissementen en schuldsaneringen in Nederland daalt de laatste jaren.

Deurwaarders hebben daarbij te maken met een daling van het aantal gerechtelijke procedures door stijging van de griffirechten. Bovendien wordt er door de grote schuldeisers uitgeoefend op de deurwaarderstarieven.

Incassobureaus op hun beurt hebben te maken met een intensieve strijd om opdrachten die de tarieven onder duk zet. Daarnaast zien we bij opdrachtgevers de behoefte meer te doen aan het voorkomen- in plaats van het innen- van vorderingen.

In deze update gaan we speciaal in op de betalingsmoraal in Nederland. Deze verbetert, maar staat Europees nog in de middenmoot.

update-deurwaarders-en-incassobureaus-juli-2016-.pdf (243 KB)
Download