Behoud van IT-personeel cruciaal

door: Sonny Duijn

Door de onzekerheid rond de Brexit blijft de rente vermoedelijk langere tijd laag. Die lage rente is al langere tijd een van de drijfveren voor een grote hoeveelheid overnames in de IT-branche: in het eerste kwartaal van 2016 waren er 100 overnames binnen de branche. Het binnenhalen van kennis wordt als een van de argumenten opgevoerd voor overnames.

Er bestaat een fiks tekort aan hoogopgeleid IT-personeel; er is een ‘war on talent’ gaande. Veel medewerkers in de sector worden benaderd door andere bedrijven per email of per telefoon. Maandelijks ontstaan er tienduizenden nieuwe vacatures voor IT’ers, die bij lange na niet opgevuld kunnen worden. Die groei van de werkgelegenheid heeft ook te maken met de digitale transformatie waarin veel bedrijven zich bevinden.

Het huidige marktklimaat biedt daarom kansen voor  IT-bedrijven. Door acquisities kan immers schaal gecreëerd worden en kan in één beweging een groep zeldzame hoogopgeleide IT-ers in huis gehaald worden. Om deze asset te beschermen, moet er na afloop van een dergelijke overname veel aandacht zijn voor het behoud van personeel. De werknemer maakt in de IT-branche immers in veel gevallen het verschil.

Betrekken partner van werknemer

Hoe houd je (al niet na een overname) het schaarse hoogopgeleide IT-personeel in huis? IT-ondernemers zijn hier actief mee bezig. Zo stelt een ondernemer nadrukkelijk de partners van zijn werknemers te betrekken in allerlei recreatieve activiteiten rondom werk. Zo kun je ‘gecorrigeerd’ worden door je partner wanneer je verleid wordt om over te stappen naar een ander techbedrijf.

Daarnaast is het sowieso belangrijk dat culturele drempels overwonnen worden. Niet iedere IT-medewerker vindt het fijn om onder de vleugels van een groter bedrijf te opereren. Het is dus belangrijk om de kracht van het overgenomen bedrijf te benutten door deze niet te veel in een bepaald keurslijf te persen en de creativiteit te behouden.

Veelbelovende security-bedrijven aantrekkelijke kandidaten

Het in huis halen van personeel is dus een belangrijke drijfveer om overnames te doen. Als een bedrijf erin slaagt om kennis in huis te halen en houden, kan een acquisitie een bedrijf een behoorlijke stap verder brengen.

Tel daar de lage rente, de investeringsbereidheid onder bedrijven, de aanwezigheid van snelgroeiende bedrijven in de branche, de grote concurrentie en de aantrekkende economie bij op, en het klimaat voor meer overnames in de IT-sector is zeer gunstig. Het risico bestaat natuurlijk wel dat door de onzekerheid rond de Brexit het sentiment rond overnames omslaat, maar vooralsnog verwachten wij vele acquisities.

Wij verwachten dat het aantal overnames in 2016 in de IT-branche boven het langjarig gemiddelde van 250 uitkomt. In 2015 piekte het aantal overnames op 395, waarbij overnames door buitenlandse partijen (als het overgenomen bedrijf in Nederland actief blijft) niet eens meetellen. In meer dan 70% van de gevallen gaat het om bedrijven met minder dan tien werknemers.

De overnames zullen binnen diverse delen van de IT-branche plaatsvinden. Zo zijn veelbelovende security-bedrijven aantrekkelijke overnamekandidaten. Ook binnen de cloud- en hostingmarkt verwachten wij nog een consolidatieslag, waarbij integratie binnen de cloud-keten vaker plaatsvindt.

Deze publicatie komt deels voort uit een gisteren verschenen publicatie in TBM, vakblad voor de telecom- en it-sector.