Azië Focus – Effect van Brexit beperkt

door: Arjen van Dijkhuizen

In deze publicatie: Effecten van Brexit op groei opkomende markten beperkt. Impact op Azië gering, dankzij ruimte voor compenserend beleid. Groeiramingen voor sommige landen toch wat verlaagd. Onzekerheid na Brexit blijft groot
In negatief scenario heeft Brexit groter effect op groei Azië.

160701-Azie-Focus-1.pdf (127 KB)
Download

Mondiale groeiramingen verlaagd na Brexit

Nadat het referendum in het VK vorige week een zege voor het Brexit-kamp opleverde, hebben we onze mondiale groeiramingen herzien. Zie voor meer achtergrond onze Global Macro View, Downgrading our forecasts on Brexit, die op 29 juni is gepubliceerd. Wij verwachten dat in termen van economische groei het VK zelf het sterkst wordt geraakt, gevolgd door de eurozone. In ons basisscenario hebben we onze groeiraming voor het VK voor 2017 verlaagd van 2,5% naar 0,5% en onze raming voor de eurozone van 1,6% naar 1,0%. Wat de opkomende markten betreft, denken we dat opkomend Europa het sterkst geraakt zal worden door Brexit, al is deze regio niet zo belangrijk voor de mondiale groei. Wij verwachten nu dat opkomend Europa in 2017 met 2,2% (in plaats van 2,5%) groeit. In deze update lichten we toe waarom we denken dat het effect van Brexit op opkomend Azië per saldo marginaal zal zijn.

160701-AF1

… maar invloed op opkomend Azië relatief beperkt

In ons basisscenario is het effect van Brexit op de groei van opkomend Azië beperkt. We hebben onze groeiramingen voor China, India en Indonesië niet gewijzigd. Toch hebben we voor een aantal landen onze groeiramingen (verder) verlaagd. Overigens hadden we voorafgaand aan Brexit ook al enkele groeiramingen verlaagd, zie ook onze begin juni gepubliceerde Visie op Azië, Groei stabiel op 6%, risico’s China en Fed blijven. Het totale effect van de post-Brexit aanpassingen op de regionale groei blijft echter marginaal: onze ramingen voor 2016 en 2017 zijn nu 0,1%-punt lager (resp. 5,9% en 5,7%. Dat komt omdat de directe handelsbanden met het VK en de eurozone gering zijn (zie hierna). Bovendien hebben veel overheden nog ruimte om externe schokken te compenseren door stimulerend begrotings- en/of monetair beleid te voeren. Rente-verlagingen in Zuid-Korea, Indonesië en Taiwan en een stimuleringspakket in Zuid-Korea zijn recente voorbeelden van dergelijk stimulerend beleid. Deze maatregelen komen bovenop het al bestaande stimulerende beleid in de meeste Aziatische landen.

Brexit leidt tot meer tegenwind voor de Aziatische handel

Toch hebben we onze groeiramingen voor 2016 en 2017 voor sommige landen wat verlaagd, mede omdat we verwachten dat Brexit negatief zal doorwerken op de externe vraag. Dat komt niet alleen door de verwachte groeivertraging in de VK en de eurozone, maar Brexit heeft ook bredere effecten op de mondiale groei en de wereldhandel. Het belang van de VK en de eurozone als exportbestemming voor opkomend Azië is over het algemeen vrij beperkt en in elk geval veel geringer vergeleken met opkomend Europa. Voor Vietnam, India en China zijn deze bestemmingen het belangrijkst. Kijken we echter wat breder, dan geldt dat veel Aziatische economieën sterk op de uitvoer leunen. Hongkong en Singapore hebben een heel hoge export/BBP-ratio, gevolgd door Vietnam, Maleisië, Taiwan, Thailand en Zuid-Korea. Deze ratio is juist relatief laag in China, India en Indonesië. Dat verklaart mede waarom we voor de drie laatstgenoemde landen onze groeiramingen voor 2016 en 2017 ongewijzigd hebben gelaten.

160701-AF2  160701-AF3

Sterker effect in een alternatief, negatief scenario

Natuurlijk blijft de onzekerheid na Brexit groot. Daarom hebben we ook een negatiever scenario uitgewerkt. Dat gaat ervan uit dat de onderhandelingen tussen het VK en de EU over Brexit rommelig en onvriendelijk verlopen, terwijl politieke risico’s in Europa escaleren. In dit scenario verwachten we een diepe recessie voor het VK, een mildere recessie voor de eurozone en een sterkere groeiterugval in de VS. Ook verwachten we een sterkere dollar, een heviger verkrapping van financiële condities en lagere grondstof-prijzen. Dit alles pakt ongunstig uit voor de opkomende landen. Al met al gaan we in dit scenario ook uit van een lagere groei in China en India, vooral in 2017. In dit scenario zwakt de groei van opkomend Azië in 2017 dan ook af tot 5,4% (basis: 5,7%).

160701-AF4