Woningmarktmonitor – Herstel in nog hogere versnelling

door: Philip Bokeloh

In deze woningmarkt publicatie: Ramingen van de verkoopstijging 2016 verhoogd van 10% naar 15%. Stimulans komt van rente, inhaalvraag en inkomensnormen tweeverdieners. Brexit schept onzekerheid over langetermijnvooruitzichten.

160630-Woningmarktmonitor-juni-1.pdf (746 KB)
Download

Het herstel op de woningmarkt zet onverminderd door. Terwijl de prijzen zich min of meer conform onze verwachting ontwikkelen, overtreffen de verkopen onze prognoses. Belangrijkste reden voor het sterker dan verwachte transactieherstel is de aanhoudende daling van de hypotheekrente. Die maakt woningaanschaf beter betaalbaar. Verder zwengelt inhaalvraag de verkopen aan. De doorstroming komt op gang nu steeds meer huizenbezitters dankzij de stijging van het prijspeil weer ‘boven water’ komen met hun hypotheek. Tot slot profiteren tweeverdieners van de nieuwe Nibud-inkomensnormen. Het tweede inkomen telt bij de vaststelling van de maximum hypotheek niet voor een derde, maar voor de helft mee. Dit verschaft extra financiële ruimte om een huis te kopen. Met het oog op de krachtige toename van de verkopen verhogen wij opnieuw de raming voor de transacties. Die nemen dit jaar niet toe met 10%, zoals eerder verwacht, maar met 15%. De raming voor de prijsstijging laten wij intact op 4%. Ook de ramingen voor 2017 laten wij ongewijzigd op 5% voor de transacties en 3% voor de prijzen. Tegen de achtergrond van de Brexit zien wij geen reden om ook deze ramingen te verhogen. De referendumuitslag in Groot-Brittannië brengt economische onzekerheid met zich mee, wat voor de woningmarkt op termijn eerder een min- dan een pluspunt is.