Visie op rente en euro – ECB wacht nog af

door: Nico Klene

Met in deze publicatie: Onze visie op de rente en de euro is ongewijzigd. De ECB zal de rente vermoedelijk niet verder verlagen. De driemaands Euriborrente kan nog iets dalen en zal vervolgens tot en met volgend jaar op dat niveau blijven. De lange rente blijft voorlopig laag. De dollarkoers kan dit en volgend jaar rond USD 1,15 per euro schommelen. Maar een eerdere renteverhoging in de VS kan reden zijn om onze ramingen aan te passen!

2016-06-visie2.pdf (76 KB)
Download

ECB doet 2 juni waarschijnlijk niets …

We gaan ervan uit dat de ECB haar beleid 2 juni ongewijzigd laat. De Bank heeft nog in maart extra monetaire verruiming aangekondigd. Twee nieuwe maatregelen worden pas in juni van kracht.[1] De ECB zal eerst willen zien hoe de maatregelen de financiële omstandigheden beïnvloeden.

Ook kijkt de ECB naar nieuwe cijfers over de economie. Deze week maakt ze weer de nieuwe ‘staframingen’ bekend (eens per kwartaal). Mogelijk gaan de ramingen voor groei en inflatie voor dit jaar iets omhoog, maar voor de jaren daarna vermoedelijk niet. Weliswaar zal de inflatie in het tweede halfjaar oplopen door de stijging van de olieprijzen, maar dat geldt niet voor de kerninflatie (excl. prijzen van energie, voedsel, alcohol en tabak). We verwachten dat de kerninflatie nog enige tijd laag blijft door de doorwerking van de (heel) lage inflatie in de voorbije paar jaar. De inflatieprojectie van de ECB voor 2018 zal dan ook nog onder de streefwaarde liggen.

… maar zal vermoedelijk in het najaar  verder verruimen

We verwachten daarom nog steeds dat de ECB in het najaar  tot verdere monetaire verruiming zal overgaan – met name kwantitatieve verruiming. Waarschijnlijk door een verdere verhoging van de obligatieaankopen plus een verlenging van de duur van het aankoopprogramma.

Een nieuwe verlaging van de depositorente lijkt niet waar­schijnlijk. Maar als de euro flink sterker zou worden, zijn kleine verlagingen van de depositorente toch mogelijk.

Dat neemt niet weg dat er bij de huidige depositorente van -0,4% nog wel ruimte is voor enige verdere daling van de driemaands Euriborrente (nu: -0,26%).

grafiek-juni
Lange rente voorlopig laag

Na de stijging in april is de tienjaars rente in mei weer gedaald. Dat had begin mei te maken met tegenvallende economische cijfers in de VS. Verder zorgde vooral het opkoopprogramma van de ECB voor neerwaartse druk. We verwachten dat deze rente voorlopig laag blijft, maar in het najaar wat omhoog kan vanwege de economische groei in de eurozone én de verwachting dat de Amerikaanse Fed de rente gaat verhogen. De mogelijke stijging van de lange rente wordt echter afgeremd door de heel lage korte rente.

Dollar stabiel? Maar …

De dollar is in de tweede helft van mei iets sterker geworden. Dat was het gevolg van de (onverwacht) wat agressievere toon van de notulen van de laatste vergadering van de Fed. Dat voedde de verwachting dat de Fed de rente eerder gaat verhogen dan was verwacht. Uitspraken van diverse Fed-bestuurders versterkten dat idee nog eens. Het lijkt erop dat de Fed de markt aan het testen is.

Volgens onze raming beweegt de eurodollarkoers voorlopig in de buurt van USD 1,15 per euro. Maar …

… wat gaat de Fed doen?

Medio juni vergadert de Fed weer over de rente. Gaat ze de rente dan toch al verhogen? Of geeft ze een aanwijzing dat een verhoging nabij is? Het zal ook afhangen van nieuwe cijfers over de economie, bijvoorbeeld van de arbeidsmarkt.

Als de Fed de rente inderdaad al binnen enkele maanden gaat verhogen, zal dat gevolgen hebben voor onze ramingen voor de lange rente en voor de dollar.