Maand Update Grondstoffen – Zonnige tijden houden aan voor grondstoffen

door: Hans van Cleef , Frank Rijkers , Georgette Boele , Casper Burgering

Vanaf de bodem in januari zijn de prijsniveaus van grondstoffen fors verbeterd. Sinds begin 2016 is de CRB-index met ruim 26% gestegen en met 11% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Meer rust rondom de Chinese economische situatie, de zwakker geworden Amerikaanse dollar, de afgenomen kans op een renteverhoging door de FED, en verbeteringen in fundamentele trends, hebben ervoor gezorgd dat beleggers meer positief zijn en in grondstoffen willen investeren. Voor de tweede helft van dit jaar verwachten we dat de metaalprijzen zullen stijgen omdat de Chinese vraag naar metalen gunstig blijft. Daarnaast zal het overaanbod van olie verminderen waardoor vraag en aanbod beter in balans komen. Mede daarom hebben wij de prijsverwachting voor eind 2016 aangepast van 55 naar 65 USD/vat. Voor agrarische grondstoffen zien we een gevarieerd beeld. De prijzen voor sojabonen en suiker zijn naar onze mening te ver doorgeschoten. Dit beperkt mogelijk de stijging van de CRB-index.

Maandupdate-grondstoffen-Zonnige-tijden-houden-aan-voor-grondstoffen.pdf (537 KB)
Download

Energie: Prognose olieprijs naar boven bijgesteld

De olieprijsstijging in H1 2016 was het gevolg van tijdelijke verstoringen van de olieproductie en het verschuivingen van speculatieve posities (van short naar long). Het gebrek aan investeringen in de energiesector als gevolg van de lage olieprijs moet echter nog zichtbaar worden in de vorm van lagere mondiale olieproductie. Omdat de vraag naar olie naar verwachting zal blijven groeien, vooral in opkomende landen in Azië, zal het mondiale overaanbod verdwijnen. Mede daarom hebben wij onze eindejaarprognose van olie naar boven bijgesteld. Deze stijging zal vooral zichtbaar worden in het vierde kwartaal.

Edelmetalen: Meer vraag naar sieraden

In de laatste jaren, is de vraag naar gouden sieraden in India, China en Europa afgenomen. Wij verwachten echter dat de vraag weer gaat aantrekken. In India zijn de voorruitzichten voor de monsoon gunstig gestemd, waardoor de boeren straks meer geld ter beschikking hebben om gouden sieraden te kopen voor trouwerijen en plechtige gelegenheden. Daar komt bij dat de overheid een 1% belastingverhoging op de aankoop van met cash betaalde gouden sieraden heeft teruggedraaid. Deze ontwikkelingen zullen de vraag naar sierraden laten stijgen en dit zal de goudprijs ondersteunen.

Basismetalen: Fundamenteel gezien is aluminiummarkt nog zwak

De vraag naar aluminium blijft goed. Wij denken niet dat dit zal leiden tot significant sterkere prijzen. Het overaanbod aan aluminium houdt grip op de markt en dat houdt de prijs in bedwang. In de kopermarkt zullen de trends in de Chinese economie, de olieprijs en de dollar de richting van de prijs blijven bepalen. De fundamentele vooruitzichten zijn nog steeds gunstig en dat zal leiden tot hogere prijzen. De behoefte aan nikkel zal verder toenemen, parallel aan de toenemende vraag vanuit de roestvaststaalsector. Het tekort aan zink, de sterkere vraag en de interesse van investeerders houdt de zinkprijzen hoog.

Ferro metalen: Kanteling in mondiale staalsector

Het marktoptimisme – door de ambitieuze Chinese plannen om de eigen staalsector te hervormen – neemt langzaam af. De fundamentele trends kunnen sterkere prijzen niet rechtvaardigen. In alle ferromarkten staan de prijzen hoger ten opzichte van de positie van 1 januari, maar de eerste indicaties van marktverslechtering doemen op. De staalprijzen in China, GOS en Latijns Amerika zwakken af. In de VS en de EU zijn de prijzen nog stabiel, maar wij gaan uit van een prijscorrectie gedurende K3. Het aanbod in alle ferromarkten blijft goed, bij relatief zwakke vraag. Vroeg of laat zal deze onbalans de prijzen gaan dicteren.

Agrarisch: Loskomen van de bodem, maar niet te snel

Langzamerhand beginnen meer tekenen van prijsherstel zich aan te dienen bij de meeste agrarische grondstoffen. De prijzen van sojabonen en suiker zijn in de afgelopen periode fors gestegen. Met name angst voor productie-uitval als gevolg van ongunstige weersomstandigheden heeft geleid tot de grootste prijsstijging sinds tijden. In onze visie is de stijging wat te fors geweest en zal hier op korte termijn een correctie plaatsvinden. Behalve door deze forse prijsstijgingen wordt de markt voor granen (tarwe en maïs) nog altijd gekenmerkt door goede productiecijfers en daarmee beperkte prijsbewegingen.