Productie industrie neemt sterk toe in april

door: Casper Burgering

De industrie laat een solide volumegroei zien in april 2016 en dat is een opsteker voor de Nederlandse industriële sector. Want in mondiaal perspectief staat de industriële sector onder druk. In grote economieën zoals de VS, de BRIC-landen en Japan laten de industriële outputcijfers maar gematigde groei of zelfs krimp zien. In Europa is de situatie relatief gezien beter en qua productiegroei behoort Nederland in ieder geval tot de koplopers. In deze update een korte analyse van de laatste productie- en omzetcijfers.

Sector-update juni 2016.pdf (234 KB)
Download

industrie outputgroei juni 2016Het tempo van de industriële volumegroei is in april toegenomen ten opzichte van de vorige maand. Terwijl de output in maart een groei liet zien van 1,5% j-o-j, accelereerde deze groei in april naar 2,8% j-o-j. Dit is meteen ook de sterkste groei dit jaar. Dit zijn fraaie cijfers en daarmee houden we vast aan onze groeiprognose van 2,0% voor 2016. Maar aan de cijfers liggen ook een paar trends ten grondslag die minder positief stemmen. In de machine-industrie is de output tot en met april dit jaar al met gemiddeld 5,8% afgenomen. De machine-industrie is een export intensieve branche en in de export zit momenteel de groeivertraging. De export van machines naar landen als Duitsland en het VK is in het eerste kwartaal licht gedaald op jaarbasis, terwijl de export naar de VS in dezelfde periode al met 32% j-o-j is afgenomen. Ook komen we teleurstellende groeicijfers in de basismetaalindustrie tegen, waar tot en met april de output is afgenomen met 1,5%. Deze branche kent niet alleen groeivertragingen in het binnenland, maar ook de buitenlandse vraag is hier nog zwak. Deze trend speelt de textiel-, kleding- en lederindustrie ook parten. De meubelindustrie kampt ook met een terugslag. Voor de tweede keer dit jaar laat de branche een krimp in de productie noteren. Vooralsnog staat de branche op een gemiddelde groei van 2,1% in 2016, maar de krimp in output gedurende april laat zien dat het positieve effect van de opleving van de woningmarkt langzaam wegebt. De parels in de industrie zijn de transportmiddelenindustrie en de elektrotechnische industrie. Tot en met april hebben deze branches een gemiddelde productiegroei geboekt van resp. 15,3% en 19,3%. In de overige branches van de industrie wordt een tot en met april toename van de activiteiten gerealiseerd van tussen de 2 tot 3% op jaarbasis. En dat ligt in lijn met onze prognoses.

Omzet industrie krimpt nog steeds

omzetgroeiIn de omzet doemt een tegenovergestelde beweging op ten opzichte van de trends in industriële output. De omzet krimpt in april met 8,1% j-o-j en dat is ten opzichte van de krimp van 3,8% in maart een flinke verslechtering. De bijdrage van de aardolie-industrie aan de omzetkrimp blijkt significant. Zonder de aardolie-industrie komt de krimp in april 2016 uit op circa 3,0% op jaarbasis. Deze grondstof intensieve branche is overgeleverd aan trends in grondstofprijzen op wereldmarkten. Dat maakt de afzetprijs volatiel.

De pijn voor de totale industrie zit vooral in de dalende afzetprijs, en in veel mindere mate in de afzet. Dat verklaart waarom productie blijft groeien. Er zijn uiteraard verschillen per branche. In dit stadium is het van belang dat bedrijven hun marges in stand kunnen blijven houden. Dit vraagt dus om innovatie in productieprocessen en monitoren van kostenefficiëntie.