FX Weekly – Het borrelt onder de oppervlakte

door: Georgette Boele , Roy Teo

In deze publicatie: Spotmarkt Britse pond is relatief rustig… maar de valutaoptiemarkt is dit zeker niet. Lot van de dollar hangt af van Amerikaans werkgelegenheidsrapport. Yen wint terrein dankzij verwachting dat BoJ minder gaat verruimen. Mei was een zwakke maand voor valuta’s van opkomende landen. We verwachten dat de yuan dit jaar licht in waarde daalt. Strategische en economische dialoog VS / China op 5 – 7 juni.

FX-weekly-2-June-2016-nld.pdf (334 KB)
Download

Divergentie tussen optie- en spotmarkt Britse pond

In de meest recente peiling over het referendum over het Britse lidmaatschap van de EU heeft het nee-kamp de leiding overgenomen van het ja-kamp. Als gevolg hiervan moest het Britse pond (GBP) terrein prijsgeven. Al een tijdje is er een opmerkelijke divergentie tussen de optiemarkt en de contante markt (spotmarkt). De valuta-spotmarkt lijkt relatief rustig terwijl zich op de valuta-optiemarkt enige paniek aftekent.

160603-FX1

Het referendum is pas over ruim drie weken. Toch is de vraag naar bescherming tegen een daling van het pond sterk toegenomen, tot een niveau dat sinds 2004 niet meer is gezien: de voorkeur voor put- boven callopties heeft een extreem niveau bereikt. Vaak gaat zo’n ontwikkeling niet ongemerkt voorbij aan de spotmarkt maar tot nu toe zijn er weinig tekenen hiervan te bespeuren. Mogelijk is de spotmarkt op dit moment groot genoeg om de valutastromen vanuit de optiemarkt te absorberen. Een andere mogelijke verklaring is dat market makers deze posities nu niet afwikkelen. Indien dit inderdaad zo is, dan zullen zij dat wellicht wel doen in een latere fase, of als de uitslag van het referendum bekend is. Als de Britten kiezen voor een Brexit (dit is niet ons basisscenario), dan lijkt een GBP-verkoopgolf op de spotmarkt voor de hand te liggen.

160603-FX2

Alle ogen zijn gericht op het Amerikaanse werkgelegenheidsrapport

Sinds eind vorige week stokt het herstel van de dollar. De tegenvallende Chicago PMI (inkoopmanagersindex) en het zwakker dan verwachte consumentenvertrouwen deden het positieve effect van meevallende cijfers teniet. De financiële markten beseffen dat zij wellicht te optimistisch zijn met hun verwachtingen ten aanzien van het rentebeleid van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) als het vandaag verschijnende rapport over de werkgelegenheid in de VS een slechter beeld schetst dan de markten verwachten. De verwachting dat de Fed de rente dit jaar verhoogt, zal dan vermoedelijk worden teruggeschroefd, of in ieder geval de verwachting dat de Fed al op korte termijn een stap zet. De dollarkoers gaat dan wellicht ook naar beneden. Mocht het rapport echter een gunstiger beeld schetsen, onder meer een hoger dan verwacht uurloon, dan zullen veel meer marktpartijen verwachten dat er een renteverhoging in juni of juli komt. Dan krijgt ook de dollar de wind weer in de zeilen. De kans op een renteverhoging is volgens de markt in juni is 22% en in juli 53%. Kortom, de ogen zullen nog sterker dan normaal gericht zijn op het Amerikaanse werkgelegenheidsrapport.

Yen boekt winst door verwachting dat BoJ minder gaat verruimen

De Japanse yen won terrein op de Amerikaanse dollar en USD/JPY ging van boven 111 naar 109. Dit kwam door de marktverwachting dat de Japanse centrale bank (BoJ) haar monetaire stimulering op de korte termijn nog niet gaat opvoeren. Dit besef ontstond nadat premier Abe bekendmaakte dat de voor april 2017 geplande verhoging van de omzetbelasting tweeënhalf jaar wordt uitgesteld tot eind 2019. Abe voegde daaraan toe dat de regering de structurele hervormingen en de budgettaire stimulering doorzet. Op grond van de lage inflatievooruitzichten blijven wij bij ons basisscenario dat de monetaire stimulering wel wordt uitgebreid. Bovendien hadden wij het uitstel van de verhoging van de omzetbelasting al in ons basisscenario verwerkt.

Mei was een zwakke maand voor valuta’s van opkomende landen

In mei verzwakten de meeste valuta’s van opkomende landen. Dit betrof vooral de valuta’s van grondstoffen exporterende landen. Op verkrapping wijzende uitlatingen van Fed-functionarissen stuwden de renteverwachtingen omhoog. Het resultaat was een duurdere dollar, lagere prijzen van grondstoffen (behalve olie) en lagere valutakoersen voor de opkomende markten. Sinds eind vorige week is het plaatje echter minder eenduidig. Enerzijds is het herstel van de dollar tot stilstand gekomen, omdat de financiële markten het Amerikaanse werkgelegenheidsrapport afwachten. Dit heeft de valuta’s van opkomende landen een steun in de rug gegeven. Anderzijds werd de stemming ten aanzien van valuta’s van olie-exporterende landen licht gedrukt door de onzekerheid over de uitkomst van de OPEC-vergadering op 2 juni. OPEC heeft aan de verwachtingen voldaan door de strategie niet te wijzigen. Al met al blijven wij relatief positief over valuta’s van opkomende markten.

160603-FX3

Yuan daalt dit jaar licht in waarde

Sinds eind april heeft de dollar over de hele linie terrein gewonnen, ook tegenover de Chinese yuan. De USD/CNY is gestegen van 6,47 tot boven 6,58. Vergeleken met andere valuta’s valt de zwakte van de yuan tegenover de dollar echter mee. De yuan is namelijk gestegen tegenover de valuta’s van handelspartners van China. De Chinese centrale bank (PBoC) beperkt doorgaans de waardedaling tegenover de dollar. Zij wil vermijden dat een zwakke yuan leidt tot bezorgdheid over de toestand van de Chinese economie en onrust op de financiële markten. Bovendien wil zij een forse kapitaaluitstroom voorkomen. Wij handhaven dan ook ons standpunt dat de waardedaling van de yuan bescheiden zal blijven. Onze eindejaarsraming voor de USD/CNY is 6,7.

Strategische en economische dialoog VS / China

Van 5 tot 7 juni vindt in China voor de achtste keer de strategische en economische dialoog tussen de VS en China plaats. Hoofdpunten in de dialoog zijn de uitdagingen en kansen voor beide landen op bilateraal, regionaal en mondiaal vlak. De Amerikaanse minister van Financiën Lew zal waarschijnlijk bij de Chinese beleidsmakers aandringen op een ordelijke transitie naar een meer door de markt bepaalde koers van de yuan. Verder staat een centrum in de Verenigde Staten voor de handel in de yuan op de agenda. Aan het valutafront zal de PBoC naar verwachting de CNY TWI (de voo160603-FX4r handelsstromen gewogen index van de yuan) vrij stabiel willen houden. Minder marktpartijen verwachten dat de beleidsmakers in China de volatiliteit en mogelijke waardedaling van de yuan niet onder controle kunnen houden.