FX Weekly – Dollar daalt op weg naar FOMC

door: Georgette Boele , Roy Teo

In deze publicatie: Dollar verliest terrein door afgenomen kans op renteverhoging. Wij rekenen niet op een renteverhoging dit jaar; dit zal de koers van de dollar drukken. Vooruitzichten valuta’s van grondstofexporteurs beter. Minder verruimingsgezinde RBA en RBNZ gunstig voor AUD en NZD. Yen op weg naar nieuwe recordhoogte voor dit jaar; interventie nog altijd onwaarschijnlijk. Gevarieerde monetaire besluiten in opkomende markten. Beleggers nu minder negatief over de Chinese yuan.

FX-Weekly-10-Juni-2016.pdf (185 KB)
Download

Dollar verliest terrein door afgenomen kans op renteverhoging

Sinds de publicatie van het zwakke Amerikaanse werkgelegenheidscijfers vorige week vrijdag is de koers van de Amerikaanse dollar (USD) weggezakt. Door deze ontwikkeling en uitlatingen van Janet Yellen, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), verwachten veel minder marktpartijen dat het FOMC, het beleidscomité van de Federal Reserve, de rente dit jaar verhoogt. Hoewel er argumenten zijn die pleiten voor een renteverhoging, denken wij dat de argumenten voor een Fed die pas op de plaats maakt en een meer afwachtende houding aanneemt, veel sterker zijn. Dit zou een impuls aan de groei van de Amerikaanse economie moeten geven en het sentiment op de financiële markten moeten verbeteren. Aan het valutafront zal dit waarschijnlijk de koers van de Amerikaanse dollar over de hele linie drukken. De koersen van valuta’s van grondstoffen exporterende landen zoals de Canadese dollar, de Noorse kroon en de Australische en Nieuw-Zeelandse gaan vermoedelijk omhoog.

RBA en RBNZ zijn minder verruimingsgezind: AUD en NZD schieten omhoog

Zoals verwacht lieten de Australische centrale bank (RBA) en de Nieuw-Zeelandse centrale bank (RBNZ) hun monetair beleid deze week ongewijzigd. Omdat beide centrale banken zich echter in minder verruimingsgezinde bewoordingen uitlieten, schoot zowel de Australische dollar (AUS) als de Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) omhoog. Hierdoor is de kans op verdere monetaire verruiming afgenomen. Wij verwachten dat de AUD in de komende weken verder stijgt tegenover de Amerikaanse dollar richting 0,78, de hoogste koers van dit jaar, omdat carry trades weer in trek zijn. Onze verwachting dat de RBA haar beleidsrente (Official Cash Rate – OCR) in augustus met 25 bp verlaagt, is nog niet volledig door de markt ingeprijsd. Waarschijnlijk daalt de AUD in het derde kwartaal naar circa 0,72.

De RBNZ lijkt zich meer zorgen te maken over de huizenprijsinflatie dan over de relatief sterke munt. Waarschijnlijk zullen later dit jaar strakkere macroprudentiële instrumenten worden geïmplementeerd om de bezorgdheid over de financiële stabiliteit die mogelijk ontstaat door de stijgende huizenprijzen, terug te dringen. Het is goed mogelijk dat de NZD in de komende weken verder terrein wint op de Amerikaanse dollar en stijgt naar een koers van circa 0,75. Wij blijven bij ons standpunt dat de RBNZ waarschijnlijk in augustus haar verruimende beleid hervat. Wel is de kans toegenomen dat dit pas later gebeurt als de huizenprijsinflatie hoog blijft. Onze raming voor de NZD/USD eind dit jaar is 0,68.

Japanse yen gaat niveau van 105,50 testen – interventie blijft onwaarschijnlijk

Wij verwachten dat de Japanse yen (JPY) in de komende weken het niveau van 105,50 tegenover de Amerikaanse dollar, de hoogste stand tot nu toe dit jaar, opnieuw gaat testen. Een kleiner reëel renteverschil tussen de VS en Japan, in combinatie met de marktverwachting dat Japan niet ingrijpt op de valutamarkten, is in het voordeel van de yen. Wanneer de yen aan kracht wint, zullen valutarisico’s naar verwachting meer worden afgedekt. De nominale effectieve wisselkoers van de yen heeft het hoogste niveau sinds begin 2013 bereikt. Omdat de volatiliteit van de yen niet extreem is, zal het ministerie van Financiën vermoedelijk niet naar het wapen van valuta-interventie grijpen om de yen te verzwakken. Vermoedelijk zijn stop-loss orders geplaatst onder de USD/JPY koers van 105. Dit zal de koersontwikkeling van de yen richting 100 versnellen. Op dit niveau neemt de kans op interventie aanzienlijk toe. De Japanse centrale bank gaat vermoedelijk in juli over tot verdere monetaire stimulering, zodat we nog steeds verwachten dat de yen later dit jaar weer wat verzwakt.

Zwakkere dollar en hogere grondstoffenprijzen steunen valuta’s OM

Sinds het tegenvallende Amerikaanse werkgelegenheidsrapport van eind vorige week zitten de valuta’s van opkomende markten (OM) sterk in de lift. Bovendien geven de hogere grondstoffenprijzen de valuta’s van landen die grondstoffen exporteren, een extra steuntje in de rug. De Braziliaanse real, de Colombiaanse peso, de Russische roebel en de Zuid-Afrikaanse rand behoorden tot de sterkst presterende valuta’s en zijn sinds vorige week donderdag tussen 4,5% en 7% gestegen tegenover de dollar. In het geval van Zuid-Afrika is de winst vooral te danken aan het feit dat kredietbeoordelaar Fitch besloot om de credit rating van het land te handhaven op BBB- (de laagste kredietwaardige gradatie) met een stabiele outlook. Het COPOM, het beleidscomité van de Braziliaanse centrale bank, wijzigde haar neutrale beleidskoers niet. Volgens het COPOM bieden de hoge inflatie en het verschil tussen inflatieverwachtingen en inflatiedoel onvoldoende ruimte om het monetaire beleid te versoepelen. Wij verwachten wel dat de rente later dit jaar wordt verlaagd omdat de inflatiedruk afneemt, de real aan kracht wint en de economie dringend verlegen zit om een impuls.

160610-FXnld-1

Beleggers minder negatief over de yuan

Recente cijfers duiden op een stabilisatie van de valutareserves van China. Dit heeft ertoe bijgedragen dat de vrees voor een harde landing verder naar de achtergrond is verdwenen. In mei daalden de valutareserves van China met USD 28 miljard naar USD 3.192 miljard. Deze daling was iets groter dan verwacht maar gecorrigeerd voor wisselkoerseffecten bleven de reserves ongeveer gelijk. Dit is een bemoedigende ontwikkeling, zeker als we in aanmerking nemen dat de stijging van de dollar in mei kwam doordat meer marktpartijen verwachtten dat de Fed de rente zou verhogen na signalen van Fed-bestuursleden ten gunste van verkrapping. Dit toont aan dat de kapitaaluitstroom uit China zelfs in een turbulentere periode is afgezwakt. Al met al vinden wij een herhaling van de forse kapitaaluitstroom van eind 2015 en begin 2016 nog steeds onwaarschijnlijk

De exportgroei was in mei iets geringer dan verwacht. De inflatie zwakte ook af, vooral doordat de voedselprijsinflatie is gedaald. Wij denken dat de huidige koers van de yuan geen belangrijke belemmering vormt voor de exportgroei en de inflatie. Er zijn dan ook weinig economische argumenten voor een forse devaluatie van de yuan. Het aantal marktpartijen dat verwacht dat de yuan flink zou kunnen dalen, is inderdaad afgenomen. Voor de rest van dit jaar voorzien wij nog steeds een bescheiden en geleidelijke daling van de yuan naar 6,70 tegenover de Amerikaanse dollar. Voor meer informatie verwijzen we naar onze FX Watch – Chinese yuan depreciation to remain gradual and modest die op 6 juni is verschenen.

160610-FXnld-2