Forse groei voor biologisch, maar ook achterblijvende productie

door: Frank Rijkers

De markt voor biologisch voedsel is een nichemarkt met veel potentieel om door te groeien. De groei is echter gelimiteerd, doordat de productie vooralsnog achterblijft.  Hierdoor bestaat de kans dat vraag en aanbod te ver uit elkaar gaan groeien, waardoor de factor prijs als rem op de groei zal werken. Niet alleen op de binnenlandse markt, maar zeker ook in de landen om ons heen zal de vraag naar biologisch voedsel de komende jaren blijven stijgen. Om het voor primaire producenten aantrekkelijk te maken om over te schakelen naar biologisch en daarmee het belang te vergroten zal er ook vanuit de Nederlandse overheid stimulering gericht op deze omschakeling en op het accent aan de vraagzijde nodig zijn. Naast stimulering vanuit de overheid hebben ook verwerkings- en handelsbedrijven een voorname rol in de verdere groei van biologisch. Door het aangaan van langjarige relaties op basis van contractafspraken kan er levenszekerheid geboden worden aan biologische landbouwbedrijven. Dit verhoogt waarschijnlijk de populariteit en daarmee wordt ingezet op verdere groei. Lees meer in onderstaande analyse.

2016-Economisch-Bureau_agrifood_update_biologisch.pdf (361 KB)
Download