Eerste Kidsbootcamp gericht op de toekomst!

door: Eric Zwaart

front kids bootcampJe meivakantie van school en op zondag beginnen met een drie daagse Bootcamp bij een bank. Wie doet dat nou? Alle aangemelde 30 kinderen stonden op zondag 1 mei om 9.15 uur op de stoep van het hoofdkantoor van ABN AMRO om deel te nemen aan de eerste Kidsbootcamp van de bank. Tijdens de bootcamp maakten ze niet alleen kennis met hoe een bank werkt maar gingen vooral zelf aan de slag om oplossingen voor de toekomst te bedenken. Bekijk hier de gemaakte moodclip.

 

Onderwijs in een kader

Alle kinderen hebben recht om opgeleid te worden op het niveau dat bij hen past. Niemand is ook tegen goed onderwijs. Twee statements waar ook leraren het snel over eens kunnen worden. Toch laat de praktijk dikwijls anders zien. Het onderwijs zit nog grotendeels gevangen in een systeem van verplichte leerplankaders en referentieniveaus voor rekenen en taal. Deze vormen een belemmering voor meer gepersonaliseerd en gedifferentieerd onderwijs.

 

Aandacht voor talent van buiten

Aandacht voor talent en talentontwikkeling staat op school helaas nog niet centraal. Terwijl het zelf ontdekken, ontbootcamp4wikkelen en excelleren juist een belangrijke motivatiebron vormt voor kinderen om te leren en te groeien. Kinderen met een (tijdelijke) achterstand dreigen door een vroege schoolselectie en mindere doorstromingskansen beneden hun niveau te worden opgeleid.
Ditzelfde geldt voor een groeiende groep kinderen die uitblinken qua leerprestaties en denkstrategieën en behoefte hebben aan meer uitdaging dan de school kan bieden. Gelukkig gaat dit wel veranderen. Vorig jaar is er een brede dialoog gevoerd hoe het curriculum voor toekomstig onderwijs  er uit moet komen te zien. We kunnen echter niet wachten tot 2032. Eén van de adviezen uit het in januari verschenen eindadvies is om de kennis en ervaring te benutten van partijen buiten de school.

 

ABN AMRO en onderwijs

ABN AMRO heeft veel raakvlakken met het onderwijs. Als Partner van de Toekomst ondersteunt de ABN AMRO Foundation het talent van bijzondere mensen en initiatieven. Daarnaast hebben kinderen de gave om anders te denken en te doen dan volwassenen, iets waar wij een hoop van kunnen leren. Zeker vanuit innovatief oogpunt.
bootcampVanzelfsprekend is talentontwikkeling bij de bank net zo belangrijk als op school.  Veel onderwijsinstellingen zijn ook klant van de bank. Om deze relaties goed te kunnen bedienen heeft de bank gekozen voor een  sectorale bediening voor alle klanten in de publieke sector. Zo hebben wij diepgaande kennis opgebouwd van de sector en de ontwikkelingen en  kunnen  onderwijsrelaties rekenen op deskundige en professionele gesprekspartners die passende oplossingen kunnen aanbieden.

De toekomst vooruit met een Kidsbootcamp

Nog voor het genoemde eindadvies verscheen hebben wij vanuit de bank nagedacht bootcamp1over de vraag “Hoe kunnen we een toekomstgericht innovatief leerprogramma ontwikkelen voor nieuwsgierige kinderen?” Die vraag alleen al bracht zoveel energie dat de design-principes voor het programma helder konden worden vastgesteld.
  • Uitdagende flow met een balans tussen leren, inspireren, spelen, bewegen, doen en vertellen
  • Toekomstgerichte, innovatieve leervormen met balans tussen cognitief/creatief (paperprototyping, design-thinking, app-maken)
  • Alle elementen van het maatschappelijk betrokkenheidsprogramma van ABN AMRO Foundation komen aan bod (Sport, Kunst en cultuur, educatie, ondernemerschap en duurzaamheid)
  • Concreet resultaat en follow up voor kinderen

Unieke inbreng telt op

De opzet van het programma ontstond vanuit een zogeheten zelfsturend team. De kracht van een zelfsturend team is het werken vanuit een duidelijk doel en ruimte voor ieders unieke inbreng. Dat doel was helder: de generatie van de toekomst een leuk en uitdagend programma bieden. De inbreng van een ieder varieerde van het verzorgen van een programma onderdeel, het meedenken over de aankleding tot het communiceren met scholen en ouders of de projectcoördinatie. Bij het startschot van het kidsbootcamp stonden meer dan 30 collega’s als vrijwilliger klaar om alles gesmeerd te laten verlopen. Kortom: samenwerking en executiekracht om een bijdrage te leveren als Partner van de Toekomst! En laat dat nou ook zijn wat de kinderen ook hebben laten zien tijdens de bootcamp.

De toekomst zit in je

Tijdens de bootcamp werd er in kleine groepjes in het Innovation Centre door de kinderen gewerkt aan de uitdagende opdrachten. Ze werden hierbij begeleid door een vaste bankjuf of –meester. Zo hebben ze bijvoorbeeld ideeën uitgewerkt over leukere en slimmere beveiligingen van je mobieltje, dbootcamp3an er nu al zijn! De rode draad tijdens het programma vormde een zelf gekozen probleem van een klant van de bank. Via design denken moesten hiervoor oplossingen worden bedacht die vervolgens via ‘’paper-prototyping’’ naar een ‘’clickable app’’ werden gebracht. Nietsvermoedende werkende bankcollega’s werden gevraagd de app te testen en hun tops en tips mee te geven. Alle aspecten van het succesvol introduceren van een app kwamen daarbij aan bod.

 

De baas van morgen

Tijdens de laatste dag waren de kinderen de baas over professionele ‘’UX-designers . Zij mochten aangeven hoe zij hun oplossingen vertaald wilden zien in een ‘’ High Fidelity app’’ . Om alle opgedane kennis te delen met anderen volgde een eindpresentatie voor de ouders over hun leerervaringen tijdens het kidsbootcamp in het Innovation Centre. Natuurlijk hierin ook aandacht voor het probleem dat ze met de gebouwde app hebben opgelost. Innoveren gaat voornamelijk om het doorgronden en oplossen van een probleem.
De kinderen kunnen trots zijn op zichzelf. Er is fantastisch (samen-)gewerkt, geleerd en gespeeld en iedereen deed mee. Dit zelfde geldt voor het team die de bootcamp voor de Kids tot een succes heeft gebracht. Nieuwe vriendschappen zijn gesloten en een aantal kinderen hebben samen plannen gemaakt om de app verder uit te werken en zelfs te publiceren. Een andere deelnemer heeft zijn eigen Youtube-kanaal geopend om les te gaan geven in het ontwerpen en maken van apps. In dit 3 minuten filmpje komt de intrinsieke motivatie en betrokkenheid van het organiseren van de Kidsbootcamp goed uit de verf.
Als er iets duidelijk is gemaakt tijdens de drie enerverende dagen dat is het dit: de toekomst ligt niet voor je maar zit in je!