Brexit raakt export kleding

door: Sonny Duijn

Wat ons land exporteert aan textiel, kleding en lederwaren, gaat voor een noemenswaardig deel naar het Verenigd Koninkrijk. Exporterende groothandels in deze producten kunnen dan ook worden geraakt door de ‘Brexit’. In 2015 exporteerde ons land voor bijna EUR 850 miljoen aan kleding naar het VK, een aandeel van 12% in de totale kledingexport. 

De kogel is door de kerk: de Britten hebben in een raadgevend referendum met een nipte meerderheid gestemd voor een vertrek uit de Europese Unie. Het grote draagvlak voor een ‘Brexit’ onder de bij de stembus oververtegenwoordigde 65-plussers heeft de doorslag gegeven. Een Brexit volgt waarschijnlijk.

In eerste instantie raakt dit vooral de economie van het VK zelf, dat in een recessie kan geraken. Een goedkopere munt maakt de import van in het VK gevestigde bedrijven duurder. Mogelijk wordt ook het bedrijfsleven terughoudend met investeringen en het aannemen van personeel. Effectief vindt de Brexit vermoedelijk in de tweede helft van 2018 plaats.

Omdat het VK een belangrijke exportpartner van ons land is, heeft een (wanordelijke) Brexit een iets groter effect op ons land dan op de eurozone als geheel. Een Brexit drukt de groei van de Nederlandse economie in 2017 naar verwachting met 0,5%-punt. Dat hangt echter af van het verdere verloop van het proces.

Sentiment

De Nederlandse economie wordt door de Brexit dus niet ontwricht, maar het remt de groei wel af. De ene sector heeft er meer mee te maken dan de andere. Uiteraard is de impact van de Brexit ook afhankelijk van het gegeven in hoeverre het consumentenvertrouwen en het ondernemersvertrouwen in diverse Europese landen aangetast wordt. De aankomende cijfers hierover vormen daarom belangrijke graadmeters. Aan de eerste reacties op de financiële markten is in ieder geval veel onzekerheid over de gevolgen af te lezen.

Een van de sectoren die geraakt kan worden door een Brexit zijn de groothandels in textiel, kleding en lederwaren. De uitvoer van deze producten naar het VK bepaalt ongeveer 5,7% van de toegevoegde waarde van de bedrijfstak, volgens de laatst beschikbare cijfers (TiVA – OECD/WTO). Hoewel deze cijfers niet actueel zijn en uit 2011 komen, geeft het indicatie van de verhouding met het VK als exportpartner.

Dit zegt echter niets over de absolute waarde van de export van textiel, kleding en lederwaren: deze waarde is (in toegevoegde waarde) te beperkt om significante invloed te hebben op de Nederlandse economie. Voor sommige andere productcategorieën is dit veel hoger. Maar wat we aan textiel, kleding en lederwaren exporteren, gaat voor een noemenswaardig deel naar het VK.

Ook in de CBS-cijfers  is te zien dat de export van kleding naar belangrijk is. De uitvoerwaarde van ons land naar het VK groeide in 2015 naar EUR 850 miljoen. Het aandeel van bestemming VK in de totale kledingexport is 12% (zie grafiek), waar dit tien jaar geleden nog een kleine 9% was.

In het eerste kwartaal van 2016 was dit aandeel van het VK in onze totale kledingexport ook bijna 12%. Het aandeel van het VK in de uitvoer van schoenen komt afgerond eveneens op 12% in 2016 tot nu toe uit. In sommige productgroepen is het exportaandeel naar het VK nog groter, waaronder bijvoorbeeld ‘optische elementen en brillen’ (15%) en reisartikelen (13%).

Figuur 1: Kledingexport naar het VK in % van totaal

Vkaandeelkledingexport

 

De groothandels in textiel, leder en kleding worden dan ook bovengemiddeld geraakt door een Brits vertrek uit de EU, als dat tot gevolg heeft dat de handel met het VK als afzetmarkt significant belemmerd wordt. Ook voor exporteurs van voedings- en genotmiddelen worden bovengemiddeld geraakt. De uitvoer van deze producten naar het VK bepaalt ongeveer 4% van de toegevoegde waarde binnen die bedrijfstak; meer dan gemiddeld.

Inkoop

Het is zeer interessant om de ontwikkelingen op de valutamarkt te volgen. Het Britse pond daalde volgend op de uitslag met 12% ten opzichte van de dollar, en belandde op het laagste punt sinds 1985. Mocht door een Brexit een anti-Europa-sentiment in de rest van het continent aan de terrein winnen, dan kan de euro onder druk komen te staan ten opzichte van de dollar. Eind 2016 zou de euro dan pariteit kunnen bereiken ten opzichte van de dollar (1 EUR = 1 USD). Dit scenario is nog speculatief, maar interessant om in de gaten te houden.

Dat maakt de inkopen in dollars of in valuta die gerelateerd zijn aan de dollar duurder. In de kledingsector wordt veelal in Azië ingekocht, waardoor de fashionketen te maken krijgt met duurdere inkopen. Een sterke beweging in de dollar doorloopt vaak in 9 tot 12 maanden de keten, volgens brancheverenigingen Modint en INRetail. De fashion-groothandel kan te maken krijgen met duurdere inkopen, en berekenen dit mogelijk door naar de kledingwinkels.

De laatste jaren speelde dit issue al. Mede daarom gingen de kledingprijzen omhoog, vanaf het begin van dit jaar. Een aantal retailketens/groothandels verkent de mogelijkheden om meer in Oost-Europa in te kopen in plaats van in Azië.