Brexit heeft nadelige gevolgen voor de Nederlandse industrie

door: Casper Burgering

De Britse kiezer heeft vóór een Brexit gestemd en dat zal ook de Nederlandse economie raken, op meer dan één manier. Nederland kent van oudsher een hechte relatie met het VK en de handelsstromen tussen beide landen zijn relatief groot. En op het gebied van handel heeft de industrie een flink belang. Want het aandeel van de import en export van en naar het VK van industriële goederen is groot. De impact op handelsstromen is één, maar ook via andere wegen zal de Brexit nadeliger kunnen uitpakken voor Nederlandse industriële bedrijven.

Brexit en gevolgen voor de industrie-juni 2016.pdf (267 KB)
Download

Uiteraard geeft alleen de uitvoerwaarde naar landen een onvolledig beeld, want het is veel zuiverder om te kijken naar de toegevoegde waarde in de uitvoer die in Neder-land tot stand is gekomen*. Vanuit dat perspectief vormt het VK een belangrijke handelspartner. En met het voor-uitzicht van een mogelijke recessie in het VK door de Brexit zullen deze handelsstromen afnemen. De vroege referendumuitslagen op 24 juni over een aanstaande Brexit hadden direct negatieve gevolgen voor het Britse pond. Het pond viel met bijna 8% ten opzichte van de euro en de verwachting richting het einde van het jaar is dat het pond zwak zal blijven ten opzichte van de euro. En daarmee wordt het grootste pijnpunt zichtbaar voor Nederlandse industriële bedrijven die naar het VK exporteren. Want Nederlandse industriële goederen worden voor afnemers in het VK flink duurder en het is niet ondenkbaar dat daardoor op termijn ook het aantal orders vanuit het VK afneemt. De Brexit heeft daarnaast ook tot gevolg dat de onzekerheid toeneemt en dat zal een dempend effect hebben op de investeringen. De komende twee jaar zullen onderhandelingen met het VK plaatsvinden over de exitvoorwaarden en dat gaat naar verwachting niet op de ‘gentlemen’s way’. Dat creëert onzekerheid en maakt investeerders schuw. Nieuwe of beoogde investeringen in het VK nemen af of worden uitgesteld. Ook de onrust op financiële markten is opgelopen direct na de eerste voorlopige resultaten van het referendum. De aandeelmarkten noteren wereldwijd zware verliezen en veel grondstofprijzen staan onder druk. Terwijl de goudprijs – als veilige haven – stijgt, dalen de prijzen voor basismetalen (zoals aluminium, koper, nikkel en zink) en olie. Voor de industriële branches die afhankelijk zijn van trends in grondstof-prijzen (zoals chemie, basismetaal-, aardolie-industrie) is dit nadelig. Vooralsnog denken wij dat dit tijdelijke effecten zijn. Vanuit fundamenteel perspectief is er nu nog geen reden om aan te nemen dat deze grondstof-prijzen langdurig laag zullen blijven. Dit verandert echter op het moment dat de Brexit-impact escaleert en besmetting plaats zou vinden naar de mondiale econo-mie. Want dat heeft negatieve gevolgen voor de vraag naar deze grondstoffen en zal de prijzen laag houden.