Van People, Planet, Profit naar People, Planet, Passionate Purpose

door: Han Mesters

Nieuwe ‘license to operate’

Het boek dat u met behulp van de link hieronder kunt downloaden, is op een multidisciplinaire wijze tot stand is gekomen. Verschillende auteurs hebben vanuit diverse achtergronden een beeld geschetst over de randvoorwaarden voor duurzame waardeontwikkeling. Het centrale thema in veel sectoren wordt de vraag: Hoe zet ik mijn hoog opgeleide werknemer in zijn kracht? Het wordt bij de beantwoording van die vraag steeds meer duidelijk dat de bedrijfscultuur een grote rol speelt. Wellicht wordt de bedrijfscultuur een ‘unique sellling point’ om talent aan de organisatie te binden.

Naast bedrijfscultuur neemt ook het belang toe van niet op winst gerichte drijfveren bij het rechtvaardigen van het bestaan van een onderneming. In de afbeelding hier onder staat een ‘evolutionair’ overzicht van de bestaansredenen en drijfveren van een bedrijf. Veel bedrijven zijn bezig met de draai van ‘Business centric’ naar ‘Customer centric’. De fase daarna betreft een transitie van het bedrijf naar een cultuur waarin de mens werkelijk centraal staat en waarbij Zingeving (Purpose) onderdeel is van de bedrijfscultuur en waardepropositie. Deze fase kan het best beschreven worden als ‘People, Planet, Passionate Purpose’.

2016 joey

Maar hoe dan?

In het rapport wordt stil gestaan bij de zaken die van belang zijn om te evolueren tot een  bedrijf dat gekenmerkt wordt door een cultuur en propositie waarin de mens centraal staat. De volgende onderwerpen zijn daarbij van belang:

In de eerste plaats moeten leiders werken aan een visie op inclusief ondernemen: mede in het perspectief van een krimpende beroepsbevolking moet er plaats zijn voor iedereen die wil werken. Een divers en inclusief personeelsbestand verbetert niet alleen de prestaties van ondernemingen, maar staat ook garant voor maatschappelijke stabiliteit.

De tweede uitdaging voor bedrijven is om attractief te zijn (en te blijven) voor een zo groot mogelijke groep van (potentiële) werknemers: mensen met een arbeidsovereenkomst, zzp-ers (nu al ruim één miljoen en dat worden er meer), werknemers van facilitaire dienstverleners (schoonmaak, catering, beveiliging) en vooral ook jonge mensen, de generatie Y. Vooral die laatste groep gaat steeds meer eisen stellen aan de bedrijven waarvoor ze werken of waarmee ze zich willen verbinden. En dat is één van de meest hoopgevende trends in de waan van alledag: jonge mensen willen werken bij of voor bedrijven die maatschappelijk relevante dingen doen.

De derde uitdaging ligt meer buiten de muren van de eigen onderneming en is daarmee meer gericht op de samenleving, vaak dichtbij en om de hoek. Het lokale niveau (de Gemeente) wordt in toenemende mate verantwoordelijk voor het oplossen van arbeidsmarktproblemen en zaken als zorg, onderwijs en armoede. En het actuele vluchtelingenprobleem komt daar nog eens bij.

talentleiderschap-hyper-•.pdf (2 MB)
Download