Gevolgen van Brexit voor Nederlandse economie

door: Nico Klene

De Britten hebben gestemd vóór uittreden uit de EU. Wij zien nu vier scenario’s.

De verschillen tussen deze scenario’s hangen samen met het mogelijke verloop van de onderhandelingen over het vertrek van het VK en met het risico dat meer landen de EU de rug willen toekeren.

In de Brexit-scenario’s komt de groei van de Nederlandse economie in 2017 tot zo’n 1¾% lager uit. Dat is een iets zwaardere tik dan voor de eurozone, omdat het VK een belangrijker exportpartner is voor Nederland.

Een Brexit raakt de volgende bedrijfstakken in Nederland méér dan gemiddeld: de textiel, chemie, landbouw, aardolie-industrie, elektrische en optische instrumenten, delfstoffenwinning, rubber en kunststofproducten, zakelijke dienstverlening en voedings- en genotmiddelen.

Een Brexit raakt deze bedrijfstakken mínder dan gemiddeld: de bouw, ‘onroerendgoedverhuur en -handel’, financiële dienstverlening en ‘computerservice en informatietechnologie’.

Op de langere termijn valt het BBP vermoedelijk ook lager uit.

In mei publiceerden wij een rapport over de mogelijke gevolgen van een Brexit voor de Nederlandse economie.