Staffing growth drivers changing from cyclical to structural

door: Han Mesters

Gezien het belang van de vele bedrijven die arbeidsflexibiiiteit aanbieden binnen de sector zakelijke dienstverlening, is het de moeite waard onze denkbeelden met een groter publiek te delen. Vandaar dat we besloten hebben deze publicatie over uitzenden in het Engels te doen. Insteek is het gegeven dat we zien dat de vraag naar flexarbeid groeit en blijft groeien op basis van structurele aanjagers. Te denken valt aan het toenemende belang van projectmatig werken, het vervangen van werknemers in vaste dienst door medewerkers met tijdelijke contracten en het gegeven dat voor inleners de contractvorm minder relevant wordt. Dit alles lijkt in schril contract te staan met de nieuwe regelgeving (Wet DBA) voor ZZP’ers.  Vooralsnog groeien de overige vormen van flex – uitzenden, detacheren en payrolling- hard.

 

staffing-growth-drivers.pdf (4 MB)
Download