Wegtransport steeds meer data driven

door: Bart Banning

In de logistieke keten heeft wegtransport nog altijd een sterke positie ten opzichte van spoorvervoer en binnenvaart. Sterke punten zijn beschikbaarheid, flexibiliteit en levering van deur-tot-deur. Ook als het om schonere en zuinigere motoren gaat, heeft de sector de afgelopen tien jaar forse stappen gemaakt. Dankzij nieuwe technologie nam de CO2-uitstoot substantieel af en is wegtransport een duurzame vervoersvorm geworden.

In de greep van externe ontwikkelingen

De agenda van de moderne wegvervoerder is niet zonder uitdagingen. Zo zijn goederenvolumes lastig te voorspellen doordat de marktvraag steeds sneller verandert. Ook de olieprijzen blijven sterk fluctueren. Daarnaast wordt van ondernemers verwacht dat ze telkens efficiënter, zuiniger en schoner vervoeren. Toch is die duurzame aanpak inmiddels meer een ‘license to operate’ dan een onderscheidende propositie. Wat écht een interessante combinatie vormt voor verladers, is flexibiliteit van beschikbare assets en een innovatieve mentaliteit, met bereidheid tot delen en samenwerken.

Nieuwe technologie en datatoepassing: de sleutel tot succes

Net als in veel andere sectoren, is techniek leidend in de logistiek. Neem de groene Nederlandse truckvloot, waarmee de sector landelijk, regionaal en stedelijk tegemoetkomt aan de scherpere milieudoelstellingen. Ook op Europees niveau levert ons land daarmee uitstekende prestaties.

Een andere belangrijke waarde binnen de logistiek gaat over de beschikbaarheid van informatie. Die is enorm, maar heeft pas rendement als gegevens op de juiste manier worden benut. Daar liggen mooie kansen. Willen we deze data omzetten naar logistieke innovaties, dan vraagt dat wel specifieke kwaliteiten van medewerkers. Daarbij geldt: focus niet op een groter aantal logistieke bewegingen, maar op slim omgaan met informatie.

Ook de koppeling van gesloten data (uit eigen systemen) met open data (vrij beschikbaar) maakt bestaande logistieke planning steeds beter. Dit vergt analysecapaciteit van ondernemers. Naast medewerkers met verstand van transport, ontstaat er behoefte aan handige datalezers. In dat licht verdient de bekende slogan ‘zonder transport staat alles stil’ een update: ‘zonder vernieuwing staat uw bedrijf stil’.

Het vak verandert (en wordt leuker)

Aan de sector worden steeds hogere eisen gesteld. We leven in een snelle wereld waarin
e-commerce een grote rol speelt, (be)levertijden alsmaar lijken af te nemen en waaruit apps en IT niet weg te denken zijn. Daarnaast is het maatschappelijk gezien een enorme opgave om verspilling tegen te gaan en ‘lege kilometers’ te voorkomen.

Wegtransporterend Nederland heeft op dit thema een grote verantwoordelijkheid. Iedere ondernemer zal het onderwerp moeten beschouwen als een missie, en die moeten vertalen naar zijn persoonlijke situatie. Vraag je eens af hoe het werk van de chauffeur eruitziet als het tijdperk van ‘truck platooning’ aanbreekt. Ofwel: volledig geautomatiseerd vrachtvervoer. Dat deze techniek zich razendsnel ontwikkelt, bewees de succesvolle ‘Truck Platooning Challenge’ afgelopen april. Wet- en regelgeving lijkt een doorbraak nu nog in de weg te staan, maar dat is slechts een kwestie van tijd.

Onderweg naar duurzaamheid

Natuurlijk, nieuwe klanten en stijgende goederenvolumes zijn prettig. Maar economische cycli zijn grilliger dan ooit, en ook de transportvolumes die u voor uw opdrachtgevers realiseert kunnen snel veranderen. Samenwerken was het sleutelwoord, en is nog steeds een belangrijke manier om de sector te verstevigen. Anno 2016 maken technologie en informatie echter het verschil. De echte groei van wegtransportbedrijven zit ‘m in de honger naar vernieuwing. Zet daarom in op technologie en de commerciële vertaling van data. Door deze kennis te delen, maken we de wegtransportsector nóg efficiënter en duurzamer.