Visie op rente en euro – ECB kijkt het aan

door: Nico Klene

Ramingen ongewijzigd.

De ECB zal de rente vermoedelijk niet verder verlagen.

De korte rentes kunnen nog iets dalen en zullen vervolgens waarschijnlijk tot en met volgend jaar laag blijven.

De lange rente blijft voorlopig nog laag. De dollarkoers zal dit en volgend jaar ongeveer rond USD 1,15 per euro schommelen.

2016-05-visie op rente en euro.pdf (138 KB)
Download

ECB heeft haar beleid niet gewijzigd …

De ECB heeft vorige maand haar beleid ongewijzigd gelaten. Dat werd algemeen verwacht. Het lag voor de hand dat de Bank eerst wil aanzien wat de gevolgen zijn van de maat-regelen die zij in maart had bekendgemaakt. Twee van die maatregelen gaan zelfs pas in juni in.

Na afloop van de vergadering van de Raad van Bestuur zei ECB-president Draghi dat het stimuleringspakket heeft geleid tot een verbetering van de financieringscondities in de euro-zone over een breed front. Toch hield de ECB de mogelijkheid open dat het beleid zo nodig verder verruimd zal worden. Volgens de Bank zijn de risico’s voor de groei in de eurozone ‘neerwaarts gericht’. Draghi zei dat ze de vooruitzichten voor de prijsstabiliteit nauwlettend blijven volgen en, indien nodig, actie zullen ondernemen door gebruik te maken van alle instrumenten waarover de Bank kan beschikken.

… maar zal zo nodig verder verruimen

Wij denken dat de ECB meer zal moeten doen, want de inflatie lijkt langdurig onder het inflatiedoel te blijven. In april was de inflatie ‒0,2%. Het lijkt ons niet waarschijnlijk dat de eerder aangekondigde maatregelen voldoende zullen zijn om veel aan het inflatiebeeld te veranderen, vooral niet nu de euro in waarde is gestegen.

Wij gaan ervan uit dat de ECB in de tweede helft van het jaar opnieuw gaat verruimen (vermoedelijk in september). Eerder lijkt niet waarschijnlijk, want twee belangrijke maatregelen van de ECB treden pas in juni in werking. We verwachten nieuwe verruimingsmaatregelen in de vorm van een verdere verhoging van de obligatieaankopen en een verlenging van de duur van het aankoopprogramma (méér kwantitatieve verruiming dus). Een verdere verlaging van de depositorente lijkt niet waarschijnlijk. Maar als de koers van de euro flink zou stijgen, zijn verdere kleine verlagingen van de depositorente toch mogelijk.

Korte rente nog negatiever?

De depositorente bedraagt nu -0,4%. Dit tarief wordt momenteel gezien als de bodem voor de geldmarktrente. Er is dus nog wat ruimte voor een lichte daling van de driemaands Euriborrente (nu: -0,25%).

Lange rentes voorlopig laag

De tienjaars rente is in april wat opgelopen. Voorlopig blijft deze rente waarschijnlijk laag. Dat komt mede door de maatregelen die de ECB in maart heeft genomen.

In het najaar kan de lange rente echter wat (verder) omhoog vanwege de economische groei in de eurozone én de verwachting dat de Amerikaanse Fed in 2017 de rente weer gaat verhogen. Maar de mogelijke stijging van de lange rente wordt afgeremd door de heel lage korte rente.

Dollar blijft ruwweg stabiel

De dollar was in de voorbije maand per saldo vrijwel stabiel ten opzichte van de euro. De publicatie van de notulen van de laatste vergadering van de Fed had nauwelijks invloed. Dat kwam omdat deze aansloten bij de verwachtingen in de markt, namelijk dat de Fed de rente op korte termijn niet zal verhogen. Wij gaan ervan uit dat de Fed de rente dit jaar helemaal niet verder zal verhogen.

De eurodollarkoers zal voorlopig waarschijnlijk bewegen in de buurt van USD 1,15 per euro.