Sterk groeiende diensten voor senioren

Langdurige zorg binnen de instellingen krimpt

Mensen wonen steeds langer zelfstandig. In 2012 zat 22 procent van de 80-plussers in een verpleegtehuis, in 2015 was dit nog maar 12 procent. Naar verwachting zakt dit zelfs onder de 8 procent. De sterke daling komt voort uit de combinatie van vergrijzing en de afnemende beschikbaarheid in verpleeghuizen. Eigenlijk is er straks alleen nog plaats voor mensen die zo in de war zijn, dat ze een gevaar voor zichzelf vormen als ze zelfstandig blijven wonen.

In 2020 zullen van de 770.000 senioren ouder dan 80 jaar slechts 90.000 in een verpleegtehuis verblijven. Dan zijn er dus 680.000 ouderen die thuis wonen én een groeiende zorgvraag hebben. Dat zijn ongeveer 100.000 ouderen meer dan in 2015: een groei van 17 procent in vijf jaar.

De markt voor leveranciers van diensten die langer zelfstandig wonen mogelijk maken, zal veel sneller groeien dan de Nederlandse economie gemiddeld doet. Door een terugtrekkende overheid en vergrijzing, maar ook door de toenemende bestedingsruimte van senioren en de opkomst van nieuwe technologie.

Hogere kwaliteit van leven

Thuiszorg die de verzekering dekt, zal zich beperken tot taken die nodig zijn om minimaal te kunnen functioneren. Om toch een goede kwaliteit van leven te garanderen, wordt een beroep gedaan op de omgeving en worden diensten ingekocht. Daarbij moeten we waken voor vereenzaming en een te grote afhankelijkheid. Is de gezondheid duidelijk zwak, dan wordt een kleinere huurwoning gezocht die beter bij de senior past.

Zo’n nieuw huis is het meeste waard als er ook diensten worden aangeboden die het leven leuker maken. Actief blijven, sociale contacten, geborgenheid en waardering: simpele basisbehoeftes van de mens. De vraag naar welzijn- en zorgdiensten zal hierdoor toenemen. Eerst langzaam, daarna snel. Naast hun AOW bouwen steeds meer ouderen een pensioen op. Een deel hiervan zullen ze besteden aan diensten en activiteiten waar ze gelukkiger van worden.

Technologie als thuishulp

Langer zelfstandig wonen gaat hand in hand met het groeiende gebruik van technologie in en om het huis. Bloedsuiker- en hartritmeontwikkelingen? Die kunnen gewoon op afstand worden uitgelezen. Routinematige controlebezoeken zijn zo niet langer nodig: de ouderen hoeven alleen langs te komen bij afwijkingen in het normale bewegingspatroon. Een deel van deze aanpassingen betaalt de particulier zelf. Het deel dat echt over zorg gaat, neemt de verzekering voor haar rekening.

Preventie wint terrein

Naast apparaten die aandoeningen meten, wordt gewerkt aan programma’s om zorg te voorkomen. Denk aan hulpmiddelen die zorgen voor minder valpartijen, vereenzaming, depressiviteit of ouderen die vergeten hun medicijnen te nemen. Zulke programma’s kunnen een hoop schelen. Nu blijven ze vaak nog steken in proeftuinen, maar dat duurt niet lang meer.

Ook commerciële partijen zullen zich inzetten om de zorg te verbeteren via Health Impact Bonds. Hiermee verdienen investeerders geld terug als de gezondheid beter blijft dan gemiddeld. Het rapport ‘Social Impact Bonds vertelt je hier meer over.