Meer productiviteit in ‘Happy Buildings’

door: Petran van Heel

In een concurrerende wereld zijn productiviteit en efficiëntie  meer en meer doorslaggevend. De werkomgeving speelt hierbij een belangrijke rol; zowel de locatie als het gebouw zelf. Het maakt niet alleen uit voor welk bedrijf je werkt, maar ook in welk gebouw én zelfs op welke plek in dat gebouw. We stellen hier steeds hogere eisen aan. Toch vergeet de bouwwereld dit nogal eens.

Besparen en bedrijfsimago belangrijk, leefbaarheid leidend
De bestaande voorraad krijgt meer aandacht. Gebouwen worden aangepast om hun milieuprestatie te verbeteren en daarmee de carbon footprint van de onderneming te verlagen. Van duurzame verlichting tot groene watervoorzieningen en van zonnepanelen of windmolens tot koude- en warmteopslag: ze besparen niet alleen kosten, maar verbeteren ook het bedrijfsimago. De ‘leefbaarheid van het gebouw’ moet daarbij niet ondergeschikt zijn aan duurzaamheid. Een goede balans in de verhouding People, Planet en Profit is leidend voor de leefbaarheid in een gezond gebouw.

Leefbaarheid is de nieuwe trend
Trends als flexibiliteit, digitalisering, thuiswerken en maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn inmiddels gemeengoed geworden. Productieve en tevreden medewerkers zijn minder vanzelfsprekend, maar minstens zo belangrijk. Met verduurzaming sla je twee vliegen in een klap. In een duurzame en gezonde omgeving voelen medewerkers zich veilig en goed, en worden ze productiever.

De Happy Building Index is een sprekend initiatief voor het belang van een goed leefklimaat, ontstaan vanuit de Coalitie Gezonde Gebouwen. Een platform waarop gebruikers utiliteitsgebouwen beoordelen op factoren die van invloed zijn op leefbaarheid. Wat de exacte definitie van een gezond gebouw is, valt nog moeilijk te bepalen. Wel maakt de index een paar belangrijke variabelen duidelijk. Een aangenaam, individueel aan te sturen binnenklimaat, goede bereikbaarheid en een inspirerende omgeving bijvoorbeeld. Maar ook veel groen draagt bij aan een positieve beoordeling van gebruikers. Nieuwe technologie en connectivity gaan een belangrijke bijdrage leveren aan happy buildings.

Nieuwe samenwerkingen in bestaande voorraad
De aandacht voor renovatie en transformatie groeit. ABN AMRO toonde dit al aan in een eerdere publicatie over de utiliteitsbouw. De toenemende interesse wordt verder aangewakkerd door veranderde eisen aan duurzaamheid en comfort, leegstand in relatief jonge gebouwen op betrekkelijk goede locaties en stijgende grondwaardes door de aantrekkende woningmarkt. Maar niet alleen kantoorgebouwen ondergaan een renovatie of transformatie, dit geldt ook voor winkelcentra, scholen en zorgvastgoed.

Veel van de bestaande gebouwen voldoen niet aan de nieuwe wensen en moeten hieraan worden aangepast. Renovatie en transformatie vergen mede daarom een andere aanpak dan nieuwbouw. Dat betekent ook nieuwe samenwerkingen in de bouwketen en andere rollen. Zo werken er bij een renovatie (verduurzaming) doorgaans nog gebruikers in het gebouw en zijn er direct omwonenden. Ook is de basis van het project een bestaand gebouw, in plaats van een braakliggende locatie. Renovatie en transformatie creëren kansen voor de sector, maar brengen ook risico’s met zich mee. Medewerkers die goed met de klant en mensen uit de omgeving kunnen meedenken, zijn de basis om deze risico’s te beperken.

De uitdaging voor goede transformaties zit ook in de samenwerking met producenten. De uitrol van nieuwe procedures, 3D-inmeettechnieken, digitale modellen (BIM) en producten. Slimme, snelle (technologische) oplossingen vormen de basis voor efficiëntie in het transformatieproces. ABN AMRO deed veel kennis op bij renovatie en duurzame verbouwingen van grotere panden waarbij ‘het loket’ open bleef tijdens de verbouwing. Bekijk voorbeelden hiervan in de uitkomst van ABN AMRO Green Quest.