Meer groei Nederlandse economie in eerste kwartaal

door: Nico Klene

In het eerste kwartaal groeide de Nederlandse economie opnieuw wat harder dan in het voorgaande kwartaal. Het groeicijfer kwam overeen met de verwachtingen. Het was bovendien gelijk aan het cijfer van de eurozone.

Het bruto binnenlands product (BBP) steeg in het eerste kwartaal – volgens voorlopige cijfers – met een ½% ten opzichte van het voorgaande kwartaal (k-o-k). Dat is méér dan in het laatste kwartaal van vorig jaar, toen het BBP met een ¼% toenam. Overigens was dat laatste cijfer iets gedrukt door het lage gasverbruik als gevolg van het heel zachte weer in november en december.

Bestedingen in binnenland én in buitenland omhoog

De meeste bestedingen lieten een toename zien ten opzichte van het voorgaande kwartaal. De consumenten gaven weer meer uit na twee kwartalen van stagnatie. Het is echter niet duidelijk in hoeverre hier is gecorrigeerd voor de schrikkeldag. (Het BBP-cijfer is wél voor die extra dag gecorrigeerd.) Ook de investeringen stegen, maar minder dan in het vorige kwartaal. Dat komt doordat de bedrijfsinvesteringen in machines en transportmiddelen daalden. Die laatste investeringen waren overigens in het voorgaande kwartaal sterk gestegen. De terugval is daarom niet onverwacht. De investeringen in woningen namen opnieuw flink toe. Dit weerspiegelt het aanhoudende herstel op de woningmarkt.

De uitvoer deed het ook goed. Dat geldt voor zowel de uitvoer van goederen als die van diensten. De totale invoer nam ongeveer even sterk toe als de uitvoer. Daarmee waren beide beter in balans dan in de vorige kwartalen, toen de invoer sterker steeg dan de uitvoer.

Vooruitzichten: economische groei dit jaar 1¾%

Wij verwachten dat de economische groei doorzet. De groei in het buitenland is echter nog matig. Dat drukt de stijging van de Nederlandse uitvoer. In de loop van het jaar zien we het buitenlandbeeld echter geleidelijk iets verbeteren. Voor heel 2016 voorzien we een gemiddelde groei van 1,7%. Dat is wat minder dan de 2,0% in 2015.

De onzekerheden ten aanzien van de wereldeconomie, met name de opkomende economieën, vormen nog steeds een risico voor de Nederlandse economie.