Macro Focus – Gevolgen Brexit voor Nederland

door: Nico Klene

In deze publicatie: De kans dat de Britten in de Europese Unie blijven schatten wij op 65%. Als het VK nee zegt, zien wij vier scenario’s. De verschillen tussen deze scenario’s hangen samen met het mogelijke verloop van de onderhandelingen over het vertrek van het VK en met het risico dat meer landen de EU de rug toekeren. In de Brexit-scenario’s komt de groei van de Nederlandse economie in 2017 tot zo’n 1¾% lager uit. Dat is een iets zwaardere tik dan voor de eurozone, omdat het VK een belangrijker exportpartner is voor Nederland. Een Brexit raakt de volgende bedrijfstakken in Nederland méér dan gemiddeld: de textiel, chemie, landbouw, aardolie-industrie, elektrische en optische instrumenten, delfstoffenwinning, rubber en kunststofproducten, zakelijke dienstverlening en voedings- en genotmiddelen. Een Brexit raakt deze bedrijfstakken mínder dan gemiddeld: de bouw, ‘onroerendgoedverhuur en -handel’, financiële dienstverlening en ‘computerservice en informatietechnologie’. Op de langere termijn valt het BBP vermoedelijk ook lager uit.

Brexitgevolgen-voor-Nederland.pdf (607 KB)
Download